Het moment dat N-VA even van z'n stoel valt, als Wouter Beke op de Zevende Dag schiet op Van Overtveldt

Lekkere gezellige sfeer, daar in de federale regering. Want aan de vooravond van de begrotingscontrole, staan CD&V en N-VA weer eens met getrokken messen. N-VA-minister Johan Van Overtveldt lanceerde een fel pleidooi voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. CD&V-voorzitter Wouter Beke schoot terug en vroeg zich in de Zevende Dag af "hoe het nu zat met de 'betere methodologie' van Van Overtveldt. Bij N-VA reageren ze bijzonder pissed.

Zondag, de Zevende Dag op de VRT. Wouter Beke is te gast. De N-VA heeft tot dan al een goed weekend achter de rug.

Want hun minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft in de zakenkrant De Tijd z'n zeg kunnen doen over de "broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting", een kroonjuweel waar z'n partij nu al een tijdje op aast. Want wil de N-VA z'n achterban van ondernemers en zelfstandigen écht plezieren voor 2018, dan moet die hervorming er nu komen. Maar wat vooral positief is voor de partij van De Wever: in het commentaarstuk van die dag schaart De Tijd zich onomwonden achter die eis, "we schieten onszelf in de voet door deze kans niet te grijpen".

Maar vervolgens neemt Beke dus even de verbale sloophamer in handen. Ja, de begroting komt eraan. En ja, "wij wachten nog altijd op nieuwe cijfers van minister van Financiën Van Overtveldt voor er begonnen kan worden aan de begrotingscontrole."

"Een half jaar geleden heeft mijnheer Van Overtveldt gezegd, nadat zijn ramingen opnieuw niet klopten, 'Kijk, dat is niet mijn probleem, eigenlijk is het omdat er een fout in de methodologie en de berekeningen zit, en ik wil een veiligheidsmarge inbouwen, en intussen zal ik zorgen voor een nieuwe methodologie'", zo parafraseerde Beke de N-VA-minister. "En dus is onze vraag heel eenvoudig, hoe zit het vandaag, na zes maanden, met uw nieuwe methodologie, mijnheer de minister? Ik heb er nog niets van gehoord."

Bij N-VA vielen ze even van hun stoel. Want ja, Van Overtveldt had zich inderdaad boos gemaakt, omdat z'n ramingen steeds niet bleken te kloppen. Ramingen van z'n administratie, waarvan Hans D'Hondt ( onder meer ex-kabinetchef van CD&V'er Yves Leterme) de baas is. "J'en ai marre", stelde Van Overtveld toen.

"CD&V-vertegenwoordigen verliet gewoon de vergadering"

Ondertussen zijn er verschillende meetings geweest, met experten van de FOD Financiën, de Nationale Bank en het Planbureau. En Van Overtveldt z'n mensen hebben volgens de N-VA een actieplan van 10 punten klaar om de methodiek te verbeteren. Dat is ook voorgelegd aan de andere kabinetten op een IKW (interkabinettenwerkgroep) binnen de regering. "Maar CD&V vond het blijkbaar niet zinvol om daar over te spreken, want hun vertegenwoordiger heeft gewoon de vergadering verlaten. Nu weten we dus waarom", zo is bij N-VA te horen.

Echt zwaar is de begrotingscontrole niet, er moet 'maar' 313 miljoen euro gezocht worden. Maar dat bedrag kan nog oplopen, want er is discussie over de buffer van 739 miljoen. Moet die worden aangesproken of niet, dat is de vraag. Bij de vorige begrotingscontrole was die aangelegd om eventuele fouten in de berekeningen bij de ontvangsten op te vangen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil die dus zo veel mogelijk behouden.

Lees meer