Is het nieuwe rijexamen hier vanaf juli te moeilijk? Dan kan je het afleggen in Brussel of Wallonië

Breekt het angstzweet je al uit als je aan je rijexamen denkt? Vanaf 1 juni wordt het rijexamen in Vlaanderen nog wat moeilijker. Te moeilijk voor jou? Als je wil, kan je dan je rijexamen afleggen in Brussel of Wallonië. Want daar blijven de huidige regels gelden. Dat verschil tussen de regio's moet volgens Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, zo snel mogelijk worden rechtgetrokken: "De uniformiteit is compleet zoek."

Er komen vanaf juni 6 manoeuvres en een extra test bij voor wie zijn rijexamen wil afleggen. Dat zal het examen een pak moeilijker maken, hetgeen dan weer als logische bedoeling heeft om het aantal verkeersdoden te verminderen.

"Vlaanderen heeft daar al grote stappen in gezet. We zijn een pak gemoderniseerder", zegt persverantwoordelijke van Touring Danny Smagghe. Maar door de stappen die Vlaanderen zet, zullen de andere regio's nu wat achterop hinken. "In de andere gewesten zullen de opleidingen en examens nog steeds hetzelfde blijven als hoe ze federaal zijn vastgesteld. De uniformiteit is dus compleet zoek."

Rijbewijstoerisme

Wie de nieuwe manoeuvres en extra test niet ziet zitten, zou gewoon naar een ander gewest kunnen gaan om zijn examen af te leggen. 'Rijbewijstoerisme' heet dat dan met een mooi woord. "Dat is inderdaad gewoon mogelijk. Studenten mogen kiezen waar ze hun opleiding en examen afleggen. Net zoals je nu hebt dat ze nog snel snel hun opleiding volgen en examen afleggen voor de invoering van de strengere regels. Zo kan het zijn dat men nadien naar Brussel of over de taalgrens gaat om een gemakkelijker examen te hebben", legt Smagghe uit.

"Ze zijn in die andere gewesten ook wel aan het werken aan die hervormingen die in Vlaanderen al zijn doorgevoerd. Maar zij moeten daar dus nog stappen in zetten die hier al gebeurd zijn", aldus Smagghe. De vraag is natuurlijk of in de toekomst die uniformiteit er wel zal zijn, aangezien mobiliteit en verkeer nu een bevoegdheid is van de deelstaten: "In principe zou dat gelijk moeten zijn. In principe ... Uniformiseren moet, maar we zien bijvoorbeeld ook aan de 70-borden die zijn weggehaald dat dat niet altijd makkelijk is. In Wallonië staan die borden er gewoon nog."

Herfederalisering

Touring had dit soort situaties zien aankomen: "We hebben hiervoor gewaarschuwd, ja. Er zijn nu nieuwe structuren nodig om onderhandelingen tussen de gewesten te voeren. Bekijk het rekeningrijden bijvoorbeeld. Vlaanderen was daar voor, Wallonië tegen. Als het nog een federale bevoegdheid was, had dat al lang geregeld geweest", zegt Smagghe.

Die overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten is iets dat Touring liefst weer teruggedraaid ziet. "Een herfederalisering, zoals dat heet", legt Smagghe uit. "Niet alleen wij zijn daar absolute voorstanders van, ook een aantal politici. De ogen gaan stilaan wel open. Misschien komt het weer op de agenda bij de volgende regeringsvorming. Maar een zekerheid is dat niet."

Lees meer