Gratis Wifi? Meer treinen in het weekend? Wij legden de NMBS jullie frustraties voor en dit is hun reactie

Sophie Dutordoir werd eind vorig jaar aangesteld als nieuwe baas van de NMBS. Maar welke veranderingen wil de voormalige CEO van Electrabel doorvoeren? Wij vroegen pendelaars wat zij graag anders zouden zien en legden dit voor aan de NMBS. Gratis Wi-Fi? Meer treinen in het weekend? Goedkopere tickets? Dit mogen we in de toekomst verwachten.

Baas van de NMBS, het lijkt ons geen benijdbare job. Dure prijzen, herhaaldelijke en lange vertragingen, ... De NMBS heeft niet het beste imago. Om van de nodige besparingen nog maar te zwijgen. Maar Sophie Dutordoir, voormalig topvrouw van Electrabel, zei haar droomjob als uitbaatster van een delicatessenzaak op om Jo Cornu te kunnen opvolgen bij de NMBS.

En Dutordoir stelde gisteren in de Kamer het nieuwe vervoersplan voor, dat voor het grootste deel nog wel is opgemaakt onder haar voorganger Jo Cornu. In dat vervoersplan worden een aantal punten aangehaald waarop zal worden ingezet.

Zo zullen de reistijden met 3% verlagen, wat op lange verbindingen tot 10 minuten tijdswinst zou leiden. Ze willen dit bewerkstelligen door treinen sneller te laten rijden, waar nodig minder lang te laten stilstaan en ontkoppelingen te vermijden.

Daarnaast zal het aanbod worden uitgebreid met 5%. Het weekend zal ook worden opgesplitst. Op zaterdag zal gemikt worden op shoppers door extra treinen in te zetten naar winkelsteden zoals Antwerpen, Gent en Brussel. Op zondag wordt aan de student gedacht met vooral focus op lijnen richting Leuven, Antwerpen of Gent.

Er wordt telkens veel beloofd, maar in de praktijk pakt dat vaak anders uit. Wij vroegen pendelaars wat zij anders zouden willen zien. Die voorstellen hebben we voorgelegd aan de NMBS. En dit zijn hun antwoorden.

Gratis Wifi

In vele landen bestaat het al: gratis Wifi op bussen en treinen. Maar België hinkt hier achterop. In februari van vorig jaar werd er wel een proefproject opgestart op de lijn tussen Luik en Oostende. Was dat een succes? En mogen we gratis Wifi verwachten in de nabije toekomst?

Het antwoord van Thierry Ney, de persverantwoordelijke van de NMBS, is niet echt hoopvol: "Hier is nog geen besluit in genomen. Het project is na drie maanden afgerond, maar het wordt nog steeds bekeken. Je moet wel begrijpen dat het hier over een aanzienlijke investering gaat. Dat is dus niet een beslissing die je even snel snel maakt."

Meer treinen in het weekend en op feestdagen

Het is vaak een ware hel om op een feestdag ergens te geraken met de trein. Er rijden zo weinig treinen dat het al een hele opgave is om uit te dokteren hoe je überhaupt op je bestemming zal geraken. Hetzelfde geldt voor studenten die op zondag naar hun kot willen vertrekken. Een van de belangrijkste opdrachten voor Sophie Dutordoir zal dus zijn om het aanbod in het weekend en op feestdagen te verbeteren.

In het vervoersplan kwam dit al naar voor als een van de belangrijke punten en Thierry Ney heeft hier ook goed nieuws voor ons: "Ons doel is om het aanbod met 5% te verhogen tussen 2017 en 2020 en we zetten ook extra in op punctualiteit. Dat zijn onze grootste uitdagingen. Wat weekends en feestdagen betreft, er zullen 40 extra treinen worden ingezet vanaf december 2017. Op zondag zullen ook extra treinen worden voorzien voor de studenten." Eindelijk, denken we dan.

Weg met die eerste klasse

Een grote door in het oog van het overgrote deel van de pendelaars: eerste klasse. Er is niets zo frustrerend als een trein opstappen en tot de gangpaden toe propvolle tweedeklassewagons te zien, terwijl eerste klasse amper halfvol zit.

Je vraagt je af of er wel echt een vraag is naar eersteklassewagons. "Die vraag is er zeker. Die wagons moet je als een soort van tweede bureau bekijken voor onze klanten", legt Ney uit. "Op twaalf wagons zijn er maximum twee eerste klasse. Uitgerekend zijn dat 60 van de 400 zetels voor treinen op spitsuren. Dat is objectief gezien niet veel." Veel beterschap moeten we hier dus niet veranderen.

Wat met conducteurs?

Voor sommigen mogen ze verdwijnen, anderen vinden dan weer dat ze ze nooit kunnen vinden als ze ze nodig hebben. Wat moeten we verwachten in de toekomst voor de conducteurs?

"De gemiddelde leeftijd ligt zeer hoog, waardoor dus een hoop conducteurs in de nabije toekomst op pensioen zullen gaan. We moeten dus weer op zoek naar nieuwe kandidaten", zegt Ney. Maar er wordt wel aan vernieuwing gewerkt: "We hebben een project: de 'one man car'. Dat zijn treinen zonder conducteurs. Maar dat is momenteel nog niet aan de orde. Het is nog niet haalbaar, ook niet omdat dat nog bij wet verboden is", licht Ney toe. "Er zal wel een testlijn worden ingelegd tussen Charleroi en Couvain."

Een trein zonder conducteur, allemaal goed en wel. Maar wat dan als de reiziger vragen heeft? "Pendelaars zullen alle informatie kunnen vinden op schermen en op de app. Aan informatie zal dus geen gebrek zijn", zegt Ney.

Properdere treinen

Vuile zitjes, en vuile wagons tout court, zijn ook voor velen een doorn in het oog tijdens hun pendel naar school of het werk. Naar het toilet gaan op een rijdende trein is sowieso al een opgave. Laat staan dat ze dan nog vaak ook niet echt proper kunnen genoemd worden.

Ney wijst hier vooral ook naar de verantwoordelijkheid van de pendelaars zelf: "Het schoonmaakpersoneel werkt de hele dag om de treinen zo proper mogelijk te houden. Maar met 850.000 passagiers per dag, is het moeilijk om de wagons en toiletten schoon te houden. De reizigers hebben hier dus zelf ook een rol in te spelen."

Lagere ticketprijzen

De trein is duur. Punt. Wie een jaarabonnement wil, spreekt al snel over enkele honderden euro's. Dit zijn voor vele mensen geen voor de hand liggende bedragen. En in februari zijn de prijzen nog maar eens gestegen.

Maar Thierry Ney relativeert die prijzen: "De NMBS heeft zo maar 6 cent winst per kilometer, wat niet enorm veel is. Bovendien zijn onze tarieven redelijk voordelig ten opzichte van andere Europese landen. Daarnaast kunnen we de prijzen ook niet zomaar aanpassen, die zijn vastgesteld in een beheersakkoord. De NMBS kan er dus niet autonoom voor kiezen om de prijzen te verlagen."

Zo dus, de plannen voor de toekomst lijken allemaal zeer positief. Maar op de voorstellen van echte pendelaars wordt vaak, al dan niet terecht, negatief geantwoord. Wat denken jullie?