De man die de Oosterweel-doorbraak mogelijk maakte: Alexander D'Hooge

© vrt

Er is een compromis over één van de meest lastige dossiers in de Vlaamse politiek: Oosterweel. De actiegroepen in Antwerpen gaan akkoord met een compromis dat de BAM (de beheersmaatschappij) en de Vlaams regering sloten met hen. De man die de nodige smeerolie voorzag voor die deal: Alexander D'Hooge, de intendant. 

Hij was niet het middelpunt van de trotse persconferentie, die de actievoerders én de Vlaamse regering, plus het Antwerpse stadsbestuur vandaag gaven. Maar Alexander D'Hooghe, de intendant, is wel de man geweest die het allemaal heeft mogelijk gemaakt. Dat zegt hij niet zelf, wel alle betrokkenen.

Een 'huwelijksconsulent', zo noemde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) hem. Want het water was heel diep, tussen een Antwerps stadsbestuur van een coalitie met N-VA, CD&V en Open Vld, en een zelfde centrumrechtse coalitie Vlaams enerzijds, en de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal anderzijds. Die laatsten zagen een 'betontraject' absoluut niet zitten, en zaten in radicale oppositie tegen heel het project.

Met de komst van Ringland kwam er een opening: een project van burgers, die een constructief voorstel hadden om met de Antwerpse ring iets aan te vangen. Die overkapping werd uiteindelijk door de BAM en de Vlaamse politici met beide handen gegrepen als kans om de kloof te overbruggen. Een heuse intendant, Alexander D'Hooge, moest dat idee in praktijk brengen.

'Uniek participatieproject"

D'Hooghe is niet zomaar iemand. Architect en stedebouwkundige, actief bij het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. Daar werkt hij onder meer met voormalig Vlaams bouwmeester Marcel Smet en met de Nederlander Henk Ovink, een voormalige adviseur van Barack Obama. In New York stond D'Hooghe aan de wieg van het project 'Rebuild by Design', waarbij de stad een facelift kreeg na de doortocht van orkaan Sandy. Een belangrijk element daarin was de participatie van de bevolking.

En hij was het die uiteindelijk het vertrouwen kon winnen van Ademloos en stRaten-generaal, en hen over de streep trok voor een compromis. Er komt nu een hele component van 'burgerparticipatie', die in Antwerpen meteen al "een wereldprimeur" genoemd wordt, want bescheiden zijn ze natuurlijk niet. De Vlaamse regering smeert het compromis met 1,25 miljard euro aan financiering. D'Hooghe zelf wees op het concept van participatie als model voor andere urbanisatieprojecten: "Dit kan een voorbeeld zijn voor stedelijke projecten in de toekomst"

"Samenwerkingsmodel"

"Het aanduiden van een intendant was niet het domste idee dat we ooit hebben gehad", zei minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nog. "We zijn afgestapt van het conflictmodel en overgegaan naar een samenwerkingsmodel. We troffen elkaar voor de rechtbank, nu aan de werkbank. Na twintig jaar stoppen we met discussiëren en procederen, en gaan we investeren. De eerste schop gaat dit jaar nog in de grond."

D'Hooge z'n 'toekomstverbond' (het mag geen 'compromis' genoemd worden, want semantiek is ook belangrijk in dit proces) omschrijft hij zelf als een verbond met vier lagen, zoals "een lasagne". De eerste laag is de volledige overkapping van de ring, wat dus die 1,25 miljard euro gaat kosten. De tweede laag is de verbinding van de Antwerpse ring met Oosterweel voor het verkeer dat in Antwerpen zelf moet zijn. Derde laag is het radicaal haventracé: een omleiding van al het doorgaand verkeer via de haven. En tenslotte moeten er tot de helft minder auto's op de ring komen: een 'model shift'.

Lees meer