Aanbeveling taalexperts: geef migrantenkinderen (ook) les in hun moedertaal

Opmerkelijke aanbeveling die deskundigen vandaag geven aan het Nederlandse minister van Onderwijs: het is beter dat kinderen van asielzoekers op school naast het Nederlands ook hun eigen moedertaal leren stellen die.

De afgelopen twintig jaar waren deskundigen het erover eens dat het lesgeven in de moedertaal een snelle integratie niet bevorderde. Maar daar wordt nu blijkbaar anders over gedacht.

Het is beter dat kinderen van asielzoekers op school naast het Nederlands ook hun eigen moedertaal leren, wordt nu gesteld in een advies aan het ministerie van Onderwijs en de PO-raad in de notitie “Ruimte voor nieuwe talenten” die ze vandaag presenteren.

Volgens lector taaldidactiek Maaike Hajer, een van de auteurs van het advies, is het wetenschappelijk aangetoond dat het veel beter is om de moedertaal wel te betrekken in het onderwijs.

Recept voor achterstand

De eigen taal geeft migrantenkinderen, die vaak veel hebben meegemaakt, een veilig gevoel volgens Hajer: "Het is niet goed om kinderen hun identiteit af te nemen en te zeggen: je bent nu in Nederland, je praat Nederlands, je wordt Nederlands en vergeet alles wat je aan bagage hebt meegenomen. Daar wordt niemand gelukkig van."

Daarnaast is volgens Hajer het gebruik van de moedertaal "cruciaal bij het leren van de Nederlandse taal en bij het opdoen van inhoudelijke vakkennis". Dat niet doen is volgens haar een "recept voor achterstand".