Johan Vanovertveldt en de strijd voor fiscale fairness

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

‘Ik zat daar sinds juni 2014, namens de Stad’, zegt Tom Balthazar. ‘En ik werd betaald als zelfstandige. Ik hield er minder dan 40 procent van over.”  Aan het woord is de Gentse socialist Tom Balthazar, over zijn royale mandaat. De socialist Balthazar die klaagt over de verpletterende belastingdruk als zelfstandige. Die ironie zal u vast niet ontgaan. Je zou beginnen denken dat er een en ander begint te dagen in het partijhoofdkwartier bij onze linkse vrienden.

Groot is dan ook onze verbazing wanneer we een opiniestuk lezen in Knack door de directeur van de SP.A studiedienst Jan Cornillie waarin die zich afvraagt waarom een verlaging van de vennootschapsbelasting dan wel zo dringend is? Uiteraard rept Cornillie met geen woord over zijn plunderende partijgenoten die naast hun politieke wedde mandaten cumuleren dat het een lieve lust is. Of over pakweg Farys dat onder socialist Termont uitgroeide tot een moloch met 392 bestuurders voor amper 784 personeelsleden… Saneren aan de uitgavenzijde blijft des duivels voor de socialistische studiedienst. De overheid ‘zit op haar tandvlees’ weet u wel.

Maar to the point: een verlaging van de vennootschapsbelasting is ‘niet dringend’ voor de directeur van de SP.A studiedienst. Vreemd, want het is ondertussen algemeen bekend dat multinationals en grote bedrijven in ons fiscaal systeem min of meer kiezen wat ze willen betalen. De gemiddelde belastingdruk ligt daar rond de 10 pct. Terwijl KMO’s en kleinere bedrijven niét ontsnappen aan het heel hoge nominale tarief van 34 pct. Dat tarief van 34 pct ligt stukken hoger dan bij onze voornaamste handelspartners. Een niet te verwaarlozen competitief nadeel. Dit uiterst hoge tarief moet ook nog eens gecumuleerd worden met de roerende voorheffing die sedert DiRupo is gestegen van 15 naar 30 pct. Dat was een verkapte retro-actieve belasting op het zelf gespaarde en reeds belaste pensioenfonds van de KMO. Dit moet je eens bij ambtenaren proberen.

Wie 100 euro winst genereert in een vennootschap betaalt eerst 34 pct en houdt 66 euro over in zijn vennootschap. Dat geld is niet van de ondernemer, maar van de vennootschap. De tijd dat daarmee privé kosten, dure wagens en communiefeestjes betaald konden worden ligt ondertussen ver achter ons. De goedkoopste manier om winst uit te keren is door middel van een dividenduitkering. En dat betekent een bijkomende belasting van 30 pct op het saldo van 66 euro.

Waar is de risicopremie voor het ondernemerschap, het bedrijfsrisico, de ingezette middelen??

Waarom zou je in dit land nog met veel lef, bloed, zweet en tranen, je ganse hebben en houden op het spel zetten om 53,8 pct onmiddellijk te zien verdwijnen naar belastingen? Enkel een blinde ziet niet dat dit tot een dubbele ‘crowding out’ leidt. Een crowding out van toptalent: die kiezen voor een zekere, veilige en laat ons eerlijk zijn: goed betaalde job bij de overheid met een waanzinnig goed statuut en bijhorende vakantieregeling, dertiende maand, regelmatige uren en nul risico. En andermaal een crowding out van toptalent die wel zelfstandig willen worden, maar die hun talent liever in het buitenland ten gelde maken. Echte toppers hoeven niet lang te zoeken om uit te vissen dat hun talent elders meer waard is en ze netto ook veel meer over houden.

Bij SP.A zien ze in dat een hervorming van de vennootschapsbelasting wel degelijk noodzakelijk is "om de rechtvaardigheid tussen bedrijven te herstellen”. Maar die hervorming duwen de socialisten naar de Griekse kalenden door een koppeling te maken naar Europa. Voor SP.A moet de redding komen van een “Europese aanpak” via een ‘eengemaakt Europees tarief van vennootschapsbelasting’. Ook hier slaat men de bal mis want zo’n aanpak zou sterk in het nadeel spelen van kleine landen. Net als ons huidige (links) fiscaal stelsel met al zijn koterijen grote bedrijven en multinationals bevoordeelt ten nadele van KMO’s. ‘Multinationals delokaliseren met een vingerknip en plegen chantage met het adagio van tewerkstelling. Wie dit niet kan, zoals de meeste KMO’s, betaalt het gelag.’ schreef JMDD in een opiniestuk in Knack.

De socialisten willen van de EU een soort België XL maken. Een transferunie van het rijkere noorden naar het armlastige zuiden. Dit zal nooit lukken. Daarvoor bestaat geen draagvlak. Getuige het ongenoegen bij een groot deel van de Europese onderdanen. Bewijs van deze stelling werd zopas geleverd bij de verkiezingen in Nederland en weldra ook in Frankrijk en Duitsland. De bevolking wijst links wegkijkbeleid af. De socialistische partij werd in NL zo goed als van de kaart geveegd. Men is de eurofederalistische luchtkastelen beu. De burger wil concrete oplossingen voor problemen als migratie, veiligheid en jobs en men wil die nu.

SP.A voert verder aan dat de NV België het toch goed stelt, omdat de opbrengst van de roerende voorheffing nog nooit zo hoog was als voorheen. Ook dit verhaal klopt niet. De roerende voorheffing VERDUBBELDE op enkele jaren tijd. Bij de recentste begrotingscontrole bleek al een "Laffer effect" met tegenvallende belastingopbrengsten door overbelasting.. John Crombez beloofde als staatssecretaris en hoofdinquisiteur tegen bedrijven en ondernemers een daling van de belastingdruk. ‘Als iedereen correct zijn belastingen betaalt kunnen de tarieven dalen’ was het credo. Ondertussen werd de bezem gehaald door aftrekbare kosten, moeten allerhande zakelijke uitgaven geboekt worden als “voordeel in natura “ en werden vooral kleinere vennootschappen geconfronteerd met monsterboetes die konden oplopen tot 300 pct.. Maar de tarieven, die daalden niét. Integendeel, de totale belastingdruk bij de ondernemer zélf is de voorbije 20 jaar enkel toegenomen.

Bij de socialisten houdt men liever geen rekening met de omgekeerde bevolkingspiramide of de historisch hoge overheidsschuld van 107pct waardoor alle beleidsruimte zal smelten als sneeuw voor de zon, zodra de rente vroeg of laat weer gaat stijgen. Indien de socialisten vooruitziend waren geweest hadden ze pensioenreserves opgebouwd, maar die zijn er niet. Het Zilverfonds was boerenbedrog. Schuldig verzuim.

Ons fiscaal systeem is er een met hoge nominale tarieven in combinatie met een doolhof van subsidies en uitzonderingen. Het is een systeem waar vooral grote ondernemingen en multinationals hun voordeel mee doen. Een systeem dat eerder discrimineert dan herverdeelt. Het is ironisch dat de socialisten zich blijven verzetten tegen de geplande hervorming van dit unfaire systeem waarin de kleine KMO het volle pond betalen om er dan subsidies aan grote bedrijven mee uit te delen..

Het totale bedrag van “subsidies aan bedrijven” ligt hoger dan de totale opbrengst van de vennootschapsbelasting. Zeggen dat er geen ruimte is voor een belastingdaling is nonsens.

Als we de vennootschapsbelasting laten dalen naar 15 pct zònder subsidies of uitzonderingen ,dan brengt het stelsel als geheel méér op dan vandaag. Iets om over na te denken.

Dat Johan Van Overtveldt prioritair ons fiscaal systeem wil vereenvoudigen en het nominale tarief doen dalen ten behoeve van vooral kleinere bedrijven, is bittere noodzaak en een daad van goed bestuur. Als KMO’s netto meer overhouden in het bedrijf ontstaat vanzelf meer ruimte voor tewerkstelling en innovatie. En het betekent voor veel uitgeperste en overbelaste KMO’s en ondernemers eindelijk zicht op fiscale fairness. Vlaanderen heeft een enorm potentieel. We kunnen het Zwitserland aan de Noordzee worden. Maar laat ons in een open economie als die van ons eindelijk stoppen met record belastingtarieven en een herverdeelbeleid dat de ongelijkheid tussen grote bedrijven en KMO enkel vergroot. Dat Cd&V bij monde van Kris Peeters deze hervorming blijft blokkeren is niet alleen inconsequent met eerdere standpunten van dezelfde Kris Peeters, het berokkent onze economie grote schade.