"Niks illegaals aan de hand": Brico reageert op 'kankerverwekkende' Roundup in de rekken

Brico verkoopt nog steeds zonder veel extra informatie de pesticide Roundup aan haar klanten, zegt Greenpeace. Maar volgens Brico is er niks aan de hand. "Sommige onderzoeken zeggen inderdaad dat glyfosaat kankerverwekkend is, maar wij houden ons aan de Europese richtlijnen", reageren zij.

Wie in Wallonië of Brussel om pesticiden gaat vragen, wordt vaak toch nog naar de glysofaat-bevattende Roundup geleid. Da's de conclusie van een undercoverfilmpje van Greenpeace. Nochtans moeten winkeliers volgens de milieu-organisatie, en volgens de wet, hun klanten informeren over de milieu-onvriendelijkheid van het product, die buiten kijf staat. Ze moeten ook alternatieven aanbieden, wat volgens Greenpeace niet gebeurt.

Maar volgens Brico zelf is er niets aan de hand. "Wij weten dat de discussie in de Europese Commissie lopende is, maar onlangs werd de vergunning voor Roundup met een jaar verlengd", zegt Rudi Schautteet aan newsmonkey. Dat klopt, en de verkoop van Roundup is dus, voor alle duidelijkheid, niet verboden. In Wallonië mogen particulieren het goedje niet meer gebruiken. In Vlaanderen is het verboden voor groendiensten, in Brussel mag het gewoon niet. Maar nergens staat iets over de verkoop.

Geen preventieve maatregel

Controleren wie juist Roundup aanschaft is "Niet onze verantwoordelijkheid. Zo lang er geen wet is die dat verplicht, en we kunnen ons voorstellen dat dat ooit zo is, blijft het product in de rekken." Over een preventieve maatregel wordt met geen woord gerept.

Maar hoe zit het dan met die medewerkers die blindelings Roundup aanwijzen? "Wij investeren veel in de opleiding van onze medewerkers. Zij krijgen regelmatig vormingen en veel informatie over de producten die we aanbieden, en die wetgeving is daar inbegrepen. Maar we hebben 3.000 werknemers, er zal daar ongetwijfeld wel iemand bijzitten die soms een foutje maakt."

Lees meer