Homans en Staatsveiligheid clashen over moskee in Beringen, waar Erdogan z'n regime stevige greep op zou hebben

© Toerisme Limburg

Wat staat er in dat rapport van de Staatsveiligheid over de moskee in Beringen, op basis waarvan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) besloot dat die haar deuren moest sluiten? Die cruciale vraag duikt op, nu de Staatsveiligheid Homans frontaal aanvalt. Want was er genoeg reden om de moskee dicht te doen? Ja, zegt de minister, neen zegt de Staatsveiligheid. 

De Staatsveiligheid, een instelling van de federale overheid die onder minister van Justitie Koen Geens (CD&V) valt, moeit zich zelden in politieke dossiers. Opvallend was dus hoe de dienst deze keer wel Vlaams minister Liesbeth Homans fel aanviel. De dienst kwam met een verklaring in Terzake die de minister regelrecht tegenspreekt over het rapport dat ertoe moet leiden dat een Turkse moskee haar erkenning en bijhorende subsidie verliest.

Het gaat om de grote Fatih Camii-moskee in Beringen, na de grote moskee in Brussel de grootste van het land. Homans schermde met een rapport van de Staatsveiligheid, waarin sprake was van het "tegengaan van integratie, het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar en de import van buitenlandse conflicten", zo stelde de minister. En Homans gaf aan dat ook twaalf andere moskeeën onderzocht werden.

Maar daar ging de Staatsveiligheid dus fel tegenin. In het bewuste rapport, dat zo'n 5 pagina's telt, zou volgens de Staatsveiligheid geen sprake zijn van een specifiek onderzoek dat naar de moskee in Beringen is gevoerd. De Staatsveiligheid heeft de moskee slechts zijdelings in een onderzoek bekeken en dan nog wegens de activiteiten van een voormalige imam. "De elementen in het rapport die aanleiding geven tot de conclusies van Homans zijn nooit door de Staatsveiligheid zelf getrokken. Ondanks pogingen tot beïnvloeding zijn er tot nu toe geen bewijzen gevonden van clandestiene inmenging of spionageactiviteiten."

Homans bijt ondertussen van zich af: "Ik ga niet zeggen dat de Staatsveiligheid liegt. Maar wat er over de moskee instaat, staat haaks op alles waar wij van uitgaan in ons maatschappijbeeld: het tegen elkaar opzetten van gemeenschappen, het polariseren en het importeren van buitenlandse conflicten. Op basis daarvan, en niet op basis van de veiligheid, trek ik de vergunning van de moskee in Beringen in", zo stelde ze aan de VRT.

Ze stuurt erop aan dat de Staatsveiligheid hun rapport openbaar maken, zodat iedereen zwart op wit kan zien wie nu gelijk heeft.

Gebruikt Erdogan het Diyanet-netwerk?

Het is twijfelachtig of de Staatsveiligheid dat gaat doen. Het rapport is gemaakt op vraag van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en gaat over de activiteiten van Diyanet, het netwerk van Turkse moskeeën in België. Die staan onder controle van het Turkse regime. En naar aanleiding van het huidige referendum van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is er erg veel spanning in de Turkse gemeenschap in West-Europa, en dus ook in Vlaanderen. Erdogan zou het Diyanet-netwerk gebruiken om z'n achterban te bespelen.

De Staatsveiligheid is alvast niet gewoon om voor minister op het Vlaamse niveau ook te moeten werken. De relatie tussen Vlaams minister Liesbeth Homans en de federale dienst is al langer niet optimaal. Maar ook coalitiepartner CD&V was not amused over de zaak in Beringen. Want onder meer het CD&V-stadsbestuur van Beringen was compleet niet op de hoogte van Homans haar plan om de erkenning van de moskee af te nemen, en moest dat lezen in Het Laatste Nieuws.

De Turken verbonden aan de moskee in Beringen zijn ondertussen bijzonder boos. Ze denken eraan om hun erkenning zelf spontaan in te leveren en hun subsidie van meer dan 400.000 euro dus terug te geven. Dat geld zouden ze naar eigen zeggen zelf makkelijk bijeen krijgen door giften van hun achterban.

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke haalt fel uit: "Ik neem aan dat Liesbeth Homans glashelder haar demarche kan aantonen met (andere) feiten?", tweette hij over de kritiek van de Staatsveiligheid. Hij dringt erop aan dat het Vlaams parlement vandaag nog bijeen komt, en eventueel achter gesloten deuren het rapport kan inkijken. "Heel de manier van werken, daar til ik toch zwaar aan. Je moet problemen oplossen, niet de krantenkoppen opzoeken en polarisatie verkiezen. Wat is het motief dan, vraag ik mij af", zegt Vandenbroucke.

Lees meer