Pakkende noodkreet van 24-jarige: "Zuhal Demir, zal en kan jij mij wél helpen?"

Het wordt een belangrijke dag voor staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Vandaag bespreekt ze samen met de commissie haar beleidsverklaring Personen met een Beperking. Het zal Demir alvast heet onder de voeten worden, want het zit andere partijen én gedupeerden hoog dat de uitkeringen voor personen met een handicap onder het leefloon zitten. Zo ook Dennis De Herdt: hij is amper 24, heeft een fysieke beperking en kijkt nu al aan tegen een leven dat constant flirt met de armoedegrens. 

Even terug in de tijd: vorig jaar in april belandde de uitkering van mensen met een fysieke of mentale beperking die niet kunnen werken onder het leefloon. Bij het akkoord over de taxshift werd door het kernkabinet besloten dat het leefloon een sociale correctie zou krijgen en dus werd het leefloon met 2% verhoogd. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) werd hierbij over het hoofd gezien. "Een pijnlijke vergissing" volgens voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA), maar met die vergissing werd ervoor gezorgd dat de IVT voor personen met een handicap lager lag dan het leefloon, wat tegen de wet is.

Oeps, foutje

Sleurs kaartte het probleem aan bij de regering, maar in de begroting van 2016 én 2017 werd geen oplossing gevonden voor het budgettekort. Er werd wel besloten om het geld ergens anders te halen: uit de welvaartsenveloppe. Dat is een 'spaarpotje' dat dient om de laagste uitkeringen en vooral de pensioenen en vervangingsinkomens 'welvaartsvast' te houden.

Het geld uit de enveloppe zal er inderdaad voor zorgen dat de uitkeringen dit jaar opnieuw gelijk komen te staan met het leefloon, maar daardoor zullen onder andere leefloners hun inkomen minder zien stijgen, omdat het 'hun geld' is dat nu gebruikt wordt om de fout recht te zetten.

Partijen Groen en sp.a vinden de oplossing wraakroepend. Zij vinden het niet kunnen dat het de sociale partners zijn die het probleem moeten oplossen en niet de regering zelf. Bovendien is het inkomenstekort nog steeds niet bijgesteld. Het leefloon werd in april vorig jaar geïndexeerd, maar de bijtrekking van de IVT zal pas in september van dit jaar gebeuren.

Zwakste inkomens

Als laatste is het ook moeilijk te begrijpen dat de oplossing bij de welvaartsenveloppe ligt, want nu dat geld wordt gebruikt om het inkomen van personen met een beperking bij te passen, kunnen de leeflonen en Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) maar met 0,9% stijgen in plaats van met 2%. In normale omstandigheden waren de stijgingen anders verlopen: dan was het leefloon en de IGO met 2% gestegen en de IVT met 4%.

In essentie komt het hierop neer: de zwakste inkomens moeten inleveren om een fout van de regering recht te zetten.

Onder armoedegrens

Concreet krijgen alleenstaande mensen met een beperking momenteel 850 euro per maand, terwijl de Europese armoedegrens op 1.083 euro ligt. Voor een gezin met twee kinderen ligt de grens op een IVT op 1.134 euro per maand, terwijl de armoedegrens op 2.274 euro ligt.

Dat het moeilijk overleven is met zo'n klein inkomen, getuigt ook Dennis De Herdt. Hij is 24 jaar en vertelt in een getuigenis dat hij het nog veel moeilijker heeft dan voorheen nu zijn inkomen geen sociale correctie kreeg, maar het leven wel steeds duurder blijft worden.

Hij vraagt Zuhal Demir dan ook om het beter te doen dan haar voorgangster Elke Sleurs:

 

Lees meer