Goed nieuws voor papa’s: Europa wil naar vier maanden vaderschapsverlof met behoud van loon

In een voorstel van de Europese Commissie staat dat jonge vaders vier maanden verlof moeten kunnen nemen met quasi behoud van hun loon. In ons land kan je alle vier maanden ouderschapsverlof nemen, maar dan krijg je een onderbrekingsuitkering die een stuk lager ligt dan je loon.

De Europese Commissie maakt vandaag nieuwe plannen bekend die de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner moeten maken. Nu hebben jonge moeders veel minder vaak een baan dan jonge vaders. En vrouwen in Europa verdienen veel minder dan mannen. Volgens de Europese Commissie is dat deels te wijten aan de ongelijke verdeling van zorg voor de kinderen.

10 dagen

De plannen moeten het makkelijker maken voor mannen om een deel van de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Daarvoor krijgen ze dus direct na de geboorte tien dagen vrij, een soort zwangerschapsverlof voor mannen. In ons land voldoen we daar al aan.

Vier maanden

Maar daar blijft het niet bij: mannen moeten ook minimaal vier maanden vaderschapsverlof kunnen opnemen. De commissie wil zelfs dat de mannen in die maanden ook gewoon worden doorbetaald, ten minste dat ze minimaal net zo veel betaald krijgen als tijdens ziektedagen. Dat zou bij ons neerkomen op dus quasi 100% van het loon.

707,08 euro netto nu

Wanneer je nu bij ons ouderschapsverlof neemt als werknemer (je kan vier maanden nemen), ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Naast je uitkering van de RVA heb je recht op de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. De regeling verschilt naargelang de sector waarin je werkt en bedraagt tussen 56 en 169 euro.

Er zijn landen waar je zelfs geen dag congé krijgt in de EU

Er zijn landen die al helemaal aan de eisen voldoen. In Zweden, Oostenrijk en Estland bijvoorbeeld.

Maar elders, zoals in Duitsland en Tsjechië, is er helemaal geen verlof voor jonge vaders. In Nederland krijgen mannen nu maar twee dagen vrij als ze vader worden.

Het zal trouwens nog even duren voordat de plannen van de commissie in de wet staan. Het Europees Parlement moet er nog over stemmen en ook de EU-lidstaten moeten nog instemmen met de plannen.