RoundUp-verbod lijkt stilaan een klucht. Privé mag het niet, professioneel wel. Gaan ze nu elke tuin controleren?

Joke Cchauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, wil een verbod op de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup voor particulieren. En dat voor zolang er geen wetenschappelijk uitsluitsel is of Roundup, en met name het bestanddeel glyfosaat, al dan niet kankerverwekkend is. Schauvliege heeft nog geen aanstalten gemaakt om landbouwers te verbieden om de mogelijk schadelijke stof, die trouwens wel nog steeds te koop is, te verbieden. En hoe kan je de particulieren controleren? Wordt elk tuintje omgespit? 

Vorige week werd bekend dat chemiegigant Monsanto het onderzoek naar de kankerverwekkende eigenschappen van Roundup en glyfosaat heeft beïnvloed. Het valt dus nog wetenschappelijk te bewijzen of de onkruidverdelger al dan niet kankerverwekkend is.

Maar je mag het alvast niet meer gebruiken om het onkruid in je persoonlijke achtertuin mee te verdelgen, hoewel je het natuurlijk wel nog kan kopen. Volgens Schauvliege is zowel de milieu-inspectie als de politie bevoegd om te controleren dat particulieren wel degelijk geen Roundup gebruiken. Maar hoe? Hoe kan je een particulier nu controleren op het privé-gebruik van een stof die nog steeds verkocht wordt? Woordvoerder van het Departement Omgeving Brigitte Borgmans schuift het probleem af op de lokale bevoegdheden. "De toezichthoudende ambtenaren van steden en gemeenten, de politie en de milieu-inspectie zullen bevoegd zijn voor de controle", aldus Borgmans, "Op basis van het subsidiariteitsprincipe is het momenteel zo dat de controle en handhaving op het gebruik van pesticiden lokaal gebeurt."

"Makkelijker gezegd dan gedaan..."

Volgens Joke Schauvliege is het verbod op professioneel gebruik van een mogelijke kankerverwekkende stof "makkelijker gezegd dan gedaan". Volgens de minister is het voor professionelen moeilijker om alternatieven te vinden voor de onkruidverdelger dan voor particulieren. "Natuurlijk ben ik ook bevoegd om een professioneel verbod in te voeren", zo zegt Schauvliege "Maar vergeet ook niet dat een landbouwer meer expertise heeft om de onkruidverdelger op een goede manier te gebruiken dan een particulier."

Lees meer