Aula's zijn 'te wit' en zo willen de universiteiten dat aanpakken

Eén op tien studenten in de universiteit heeft roots die niet in België liggen, en dat is te weinig vinden de Vlaamse universiteiten. Daarom willen de drie grootste uniefs meer 'kleur' in hun aula's. En dat ligt niet voor de hand. Want veel jongeren van vreemde origine beseffen niet dat verder studeren ook voor hen een optie is.

Er zijn verschillende manieren om meer 'kleur' in de universiteiten te krijgen. Want slechts één op tien studenten is van buitenlandse origine. In Leuven is dat 11,2%, in Gent 14,4% en in Antwerpen slechts 9%. Al zijn er in elke unief andere criteria voor die cijfers. Maar toch is dat te weinig, zeker als je weet dat 25% van de jongeren van vreemde origine is. Daarom hebben de rectoren van de drie grootste Vlaamse universiteiten in hun beleidsnota gezet dat ze meer studenten van allochtone afkomst willen aantrekken. Maar vooral: "Als ze hier eenmaal zijn, moeten ze zich ook thuisvoelen", dat zegt Antwerps rector Herman Van Goethem aan het Nieuwsblad. En van die groep studenten studeert slechtst de helft af, terwijl dat bij de autochtone studenten twee derde is.

Halal

Dat thuis voelen kan bijvoorbeeld door halalmaaltijden aan te bieden. De universiteit zou, naast het gewone restaurant, ook een halalrestaurant kunnen openhouden, want dan kunnen moslimjongeren ook wat te eten kopen op hun school.

Middelbaar onderwijs

Maar het ligt niet per se aan de universiteiten zelf. Een probleem moet bij de wortel worden aangepakt. En in dit geval is dat het middelbaar. Er zijn nu al contacten tussen studenten en scholieren. Er zijn al mentoren die leerlingen bijles geven met Nederlands en wiskunde. En er worden allochtone rolmodellen ingezet die naar de middelbare scholen trekken, al is er nog veel werk aan de winkel. Veel jongeren met een vreemde origine hebben vaak vrienden met een aversie tegen het hoger onderwijs, en beseffen dan ook niet altijd dat het ook voor hen een optie is.

Geneeskunde

In de richting geneeskunde liggen de cijfers nog lager. En dus werkt de KU Leuven volgens rector Rik Torfs een nieuwe maatregel uit. Studenten zouden dan naar het vijfde en zesde middelbaar trekken om zo de scholieren voor te bereiden op de toelatingsproef geneeskunde. Die is heel zwaar, en door de leerlingen daarop voor te bereiden, worden de slaagkansen verhoogt.

Evenementen

De islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara wil in de toekomst evenementen organiseren om allochtone scholieren kennis te laten maken met het hoger onderwijs. Een combinatie van al die dingen kan misschien meer 'kleur' geven aan het hoger onderwijs.

Lees meer