Kiesstrijd tussen Torfs en Sels voor baas KULeuven wordt echt nasty: 'Daemsgate' toont de ons-kent-ons aan universiteit

Vandaag is het D-day voor de KULeuven: de oudste universiteit van het land kiest een nieuwe rector. En daarbij gaat het hard tegen hard. Huidige rector Rik Torfs wil heel graag verder doen, zijn uitdager, de decaan Economie Luc Sels voert een campagne van 'change'. Hij wil meer transparantie, een nieuwe wind. De manoeuvres van de verkiezingscommissie en voorzitter Herman Daems op het allerlaatste moment tonen alvast aan dat Sels een punt heeft.  

Echt vriendschappelijk is het niet verlopen in Leuven. Goed, er staat ook veel op het spel: de job van rector geeft aanzien, macht en impact. En huidig rector Rik Torfs doet het bijzonder graag, hij is echt niet van plan om na vier jaar de fakkel door te geven. Maar uitdager Luc Sels staat voor de verandering, en presenteert zich als de man die voor transparantie en zuiver bestuur staat. Een campagne die inherent een stevige vingerwijzing naar Torfs bevat.

Het maakt dat de strijd wat bitter begint te smaken. Zeker na de reeks incidenten in laatste rechte lijn naar de kiesdag, vandaag. Hoogtepunt is daarbij het ontslag van Jos Vaesen, de secretaris van de verkiezingscommissie uit diezelfde commissie. Vaesen is de topman van de rectorale diensten, en werkt dus rechtstreeks voor Torfs.

"Wie is betrouwbaar om een volmacht te laten vragen?"

En dat nam Vaesen toch wel vrij letterlijk, zeker in volle kiesstrijd. Uit mailverkeer bleek dat Vaesen met de vicerector biomedische wetenschappen had gecommuniceerd over welke proffen vandaag in het buitenland zitten. Hij vroeg daarbij de vicerector "wie betrouwbaar is een volmacht te laten vragen, want dat kan het verschil maken." Met andere woorden: de secretaris van de verkiezingscommissie die vertrouwelijke info doorgeeft aan medestanders om Torfs een handje te helpen.

Sels was daarop in alle staten en diende klacht in tegen Vaesen. Want die had "confidentiële gegevens uit het personeelsdossier aangewend en dat voor de doeleinden van de campagne van één kandidaat." Maar daarmee ging de storm niet gaan liggen. Want na Vaesen werkte ook de voorzitter van de KULeuven én van diezelfde verkiezingscommissie, Herman Daems, zichzelf in de nesten.

"Geen onoorbaar gebruik"

Daems, die ook tot het kamp van Torfs mag gerekend worden, liet zaterdag ook al doodleuk weten wat hij vond van de zaak-Vaesen: "Voor zover ik nu kan oordelen, is er geen onoorbaar gebruik geweest van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit. Er is eerder een ongelukkige samenloop geweest van zaken die beter gescheiden waren geweest."

Niet echt verstandig van Daems, want de klacht van Sels was nog niet eens behandeld door de verkiezingscommissie. En ondertussen had de voorzitter ervan al zijn mening publiek gemaakt. Elke rechtenstudent weet dat een 'rechter' in een geschil het zichzelf op die manier onmogelijk maakt: nog voor de beoordeling ten gronde al een oordeel vellen...

Uiteindelijk gooide Vaesen zelf de handdoek in de ring, en stapte hij uit de verkiezingscommissie. Maar tegelijk erkent hij geen enkele fout. Ten gronde komt daarover pas een uitspraak na de rectorverkiezingen: de academische raad spreekt zich nu nog niet uit.

Nog een mail van Daems voor Torfs, in laatste rechte lijn

Sels kreeg daarbij nog een cadeau van Daems en Torfs, om zich manifest af te zetten tegen de huidige gezagvoerders van de KULeuven. Want Daems stuurde de dag voor de verkiezingen nog een mail naar heel de KULeuven, met daarin een laatste brief van Torfs aan alle kiezers. Daems zegt in de mail dat alle kandidaat-rectors nog zo'n laatste brief mogen sturen. Sels deed dat bewust niet. En op z'n eigen Facebookpagina legt hij fijntjes uit waarom.

"In het licht van de gebeurtenissen van de laatste dagen verkies ik mij te houden aan de door de gehele verkiezingscommissie reglementair afgesproken sperperiode die op 6 mei is ingegaan. Bijgevolg heb ik beslist om geen afsluitende boodschap te verzenden zoals de voorzitter van die commissie dat zelf voorstelde. Met dat voorstel was en ben ik het niet eens. Meer dan ooit onderstreept deze ontwikkeling wél de redenen voor mijn kandidatuur en natuurlijk nodig ik iedereen daarom uit om de laatste beslissingen te nemen op basis van mijn programma", zo schrijft Sels.

Met de post plaatste Sels een laatste frontale aanval op Daems, die ook van andere kanten kritiek kreeg op z'n aanpak, die zo schijnbaar in de kaart speelt van Torfs. Of de voorzitter van de KULeuven de huidige rector daarbij een cadeau deed, dan wel het beeld van ons-kent-ons bevestigde, moet vandaag blijken. De hele zaak werd door tegenstanders alvast gretig 'Daemsgate' gedoopt.

Lees meer