Rectorverkiezing in Leuven draait helemaal dol: de studentenraad stapt nu uit verkiezingscommissie

Chaos overheerst aan de KU Leuven nu de Studentenraad zich terugtrekt uit de verkiezingscommissie. Ze willen de rectorverkiezingen niet boycotten, maar zijn alle vertrouwen in voorzitter Herman Daems kwijt en willen op die manier een kritisch signaal geven.

De eerste ronde van de rectorverkiezingen aan de KU Leuven vindt vandaag plaats. De strijd gaat tussen huidig rector Rik Torfs en de man die 'change' belooft: Luc Sels. De verkiezingsstrijd verloopt bijzonder bitsig, zo bleek afgelopen weekend nog toen Sels een klacht indiende door een e-mail van een nauwe medewerker van Torfs. Nog voor overleg met de commissie, liet Rik Torfs samen met voorzitter Herman Daems weten dat er niets verkeerd was gebeurd en daar knelt het schoentje nu.

De studentenraad vindt het niet kunnen dat Daems zo'n verklaring liet optekenen zonder overleg. De druppel die de emmer helemaal deed overlopen was de 'verboden' mail die Daems gisteren nog verstuurde.

In die mail naar alle stemgerechtigden stond nog een afsluitende boodschap van enkel Rik Torfs. Van Luc Sels was geen sprake, aangezien hij de sperperiode wenste te respecteren. De verkiezingscommissie had beslist dat er enkel een afsluitende mail mocht verstuurd worden als beide kandidaten hun fiat daarvoor gaven, maar Daems besloot toch om de mail te versturen, zonder fiat van Sels en zonder toestemming van de commissie.

Vertrouwen weg

In een brief aan de kiescommissie schrijft de studentenraad nu dat "het vertrouwen van de studenten in de voorzitter van de commissie is geschaad. Aangezien het functioneren van de commissie afhangt van het vertrouwen in de voorzitter, willen wij niet langer deel uitmaken van deze verkiezingscommissie om er ook niet mee vereenzelvigd te worden."

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de werking van de kiescommissie zonder de studentenraad, want strikt genomen is er wel een studentenvertegenwoordiger nodig.

Herman Daems is volgens de studentencommissie nog niet beschikbaar geweest voor commentaar.

Lees meer