Jongen van 12 wil geen chemo, vader wil hem niet zien sterven: rechter geeft zieke knaap gelijk

De rechtbank in Alkmaar in Nederland heeft vandaag een uitspraak gedaan in een bijzondere affaire: moest een 12-jarige jongen een chemokuur ondergaan, zoals zijn vader wil, of mocht hij daarvoor passen (met een grotere kans om te sterven)? Die laatste optie, geen chemo, is wat hijzelf en zijn moeder willen. En de rechter volgt daarin.

Het jongetje uit Noord-Holland werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor en had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten beginnen. Dat wil hij niet en dat is door een psychiater bevestigd. Die heeft hem na onderzoek wilsbekwaam verklaard.

De vader is er helemaal niet zeker van dat zijn kind niet verder wil leven en spande een kortgeding aan. Hij is gescheiden van de moeder, die weinig heil zag in een medisch traject en een voorkeur had voor alternatieve behandeling. De jongen werd mede om die reden onder toezicht geplaatst.

Overlevingskans

De vader heeft geprobeerd via de gezinsvoogd de zaak aan de rechter voor te laten leggen. Toen de gezinsvoogd bleef weigeren, spande hij zelf een zaak aan.

Uit de dagvaarding blijkt dat medici hebben verklaard dat zijn kansen op genezing zonder verdere behandeling 50/50 zijn. Bij een vervolgbehandeling is zijn overlevingskans 75 tot 80 procent.

Rechter volgt

De rechter liet in zijn uitspraak weten dat betrokkenen zorgvuldig hebben vastgesteld dat David wilsbekwaam is. "Aangenomen mag worden dat David tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is en zich de gevolgen zijn beslissing - ook de negatieve - realiseert."

Kinderen mogen vanaf hun twaalfde (mee-)beslissen over hun medische behandeling in Nederland. Dat kan zwaar zijn voor ouders, zei de rechter. "David heeft zijn beslissing kennelijk genomen met het oog op de kwaliteit van leven nú. Het recht om die keuze te maken vloeit direct uit zijn zelfbeschikkingsrecht voort. Al kan de uitoefening daarvan voor ouders een hard gelag zijn."