Heckler die steeds lezingen Francken verstoort: “Hij sympathiseert met Poetin”

Een lezing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) werd dinsdag tot vier keer onderbroken door Gents theaterregisseur Dominique Willaert. Naar eigen zeggen deed hij dat om aan te kaarten dat Francken niet met hem en ngo’s in debat zou willen gaan. De activist beweert zelfs dat Francken voorstander is van het beleid van de Russische president Poetin. Francken noemt de provocerende onderbrekingen van Willaert en zijn kompanen “onrespectvol en democratie-onwaardig”. Moeten we Willaert serieus nemen? Allicht niet. Hij wil een theaterfilm van de debatavond maken en ook PVDA-kopstuk Tom Demeester gaf aan dat dit voor Willaert één groot theater is. De UGent laat Willaert voorlopig begaan.

Dominique Willaert is hét gezicht geworden van het Gents studentenprotest tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De partijloze activist is onder meer regisseur bij het sociaal-activistisch toneelgezelschap Victoria Deluxe. Dinsdag onderbrak hij Francken vier keer tijdens een lezing in een aula van de UGent. “Ge durft niet antwoorden, Theo, ge durft niet”, klonk het. Dat schrijft het Nieuwsblad. De lezing werd georganiseerd door de conservatieve, Vlaamsgezinde studentenclub KVHV. "Hier zijn 620 mensen ingeschreven die graag komen luisteren, en twintig studenten hebben afgesproken om de lezing naar de knoppen te helpen met een afgesproken woordje", zei Francken dinsdagavond. "Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Extreemlinks mag alles."

Francken: "Democratie-onwaardig"

Newsmonkey sprak met Katrien Jansseune, de woordvoerster van Francken. Zij noemt de acties van Willaert “onrespectvol en democratie-onwaardig”. Ze laat weten dat de acties van Willaert totaal onterecht zijn: “Na afloop van een lezing is er altijd ruimte om vragen te stellen. Wij willen ook niemand censureren. Wie zich inschrijft voor een lezing mag natuurlijk in het publiek aanwezig, of die het nu eens is met de staatssecretaris of niet. Maar op zo’n manier onderbreken, en gewoon pamfletten aflezen zonder vragen te stellen, dat is echt democratie-onwaardig. Zo kan de staatssecretaris zijn visie niet geven aan de geïnteresseerde toeschouwers. Waar gaan we als maatschappij naartoe als mensen het zo beginnen aanpakken?”

Jansseune merkt op dat er ook opgeroepen wordt om Francken structureel te boycotten en ontkent dat Francken weigert in debat te gaan met ngo’s: “De staatssecretaris wordt door heel wat organisaties uitgenodigd en gaat daar vaak ook op in. Er mogen uiteraard vragen gesteld worden, maar wel pas na de lezingen. Laat de staatssecretaris eerst uitleggen hoe hij de dingen ziet en hoe hij zijn beleid voert. Hij staat open voor gesprekken met heel wat partners. Zolang het om een redelijk, eerlijk en open gesprek gaat.”

Willaert: "Francken misleidt studenten"

Willaert laat aan newsmonkey weten dat hij de lezing onderbrak omdat Francken niet met hem of met ngo’s in debat zou willen gaan. “Officieel wil hij dat natuurlijk wel, maar in de praktijk niet”, zegt Willaert. “Zo hebben Amnesty International en andere liefdadigheidsorganisaties hem in het verleden al uitgenodigd voor een debat met woord en wederwoord. Maar daar gaat Francken niet op in.” Na afloop van de lezing nodigde Willaert Francken ook uit om nog eens terug te keren naar Gent “voor een sportief debat. Zijn antwoord was: ‘Als dat in mijn agenda past, en als ik respect heb voor de tegenspreker’.”

Hoewel hij het debat vier keer verstoorde, benadrukt Willaert dat ook voor hem “de vrijheid van meningsuiting heilig is”, en dat hij niet handelt uit ideologische overwegingen of als militant van een politieke partij. “Ik wilde zelf horen hoe Francken zijn discours opbouwt. Hij manipuleert informatie bij zijn uiteenzettingen en pleit eigenlijk voor gesloten grenzen. Francken is zelf nochtans pedagoog van opleiding, maar ik vind dat hij op een zeer onpedagogische manier te werk gaat.”

Volgens Willaert had de staatssecretaris het onder andere over Libië. Francken zou gezegd hebben dat hij de afzetting van voormalig dictator Muammar Gaddafi goedkeurt, ook de manier waarop. Gaddafi werd doodgeschoten door Libische burgers. Alleen zou Francken betreuren dat het wapenarsenaal van de dictator in de handen van moslimextremisten terechtgekomen was. “Maar daarbij zegt hij niet dat ons buurland Frankrijk destijds die wapens geleverd heeft aan Libië.” Ook denkt Willaert dat de bombardementen van Belgische F16-gevechtsvliegtuigen op IS-doelwitten in Syrië “mogelijk een trigger kunnen zijn voor jongeren om te radicaliseren. Ik werk zelf ook met jongeren. Die dingen zouden wel ter sprake gekomen zijn als Francken een debat met woord en wederwoord toegelaten had. Ik vind dat de studenten recht hebben op die genuanceerde informatie.”

Theaterfilm

Willaert en Victoria Deluxe hebben de lezing van Francken integraal gefilmd. Ze zijn van plan enkele van zijn uitspraken voor te leggen aan acht experts en aan de federale regering. Volgens hen kunnen sommige uitlatingen van Francken niet door de beugel.

“Toen het over ontwikkelingssamenwerking ging, zei Francken dat hij enkel wilt investeren in landen die aan Europa grenzen en in landen met een terugname-akkoord.” Dat zijn akkoorden die de terugkeer van vluchtelingen en illegalen naar hun land van herkomst vergemakkelijken. “Tot die laatste landen behoren Marokko en Rusland. Francken dweept ook met het beleid van (de Russische president, red.) Poetin. Hij stelde dat we een aanpak als die van hem ook in Europa nodig hebben om in Oost-Europa een dam tegen vluchtelingen te bouwen. In zijn discours dehumaniseert Francken ook moslims.” Moeten we die zware uitspraken van Willaert serieus nemen? Allicht niet. “Vergeet niet dat hij een regisseur is”, zei PVDA-kopstuk Tom Demeester in het Nieuwsblad. “Voor hem is dit ook theater.”

UGent knijpt oogje dicht

De woordvoerder van UGent zei aan newsmonkey dat het Willaert voorlopig laat begaan. “Zolang het enkel om verbale uitingen gaat, laten onze veiligheidsdiensten zoiets toe. Dat betekent niet dat we de daden of visie van Willaert als universiteit goedkeuren, het gaat om een vaste regel die voor iedereen toegepast wordt. Meteen ingrijpen, werkt trouwens contraproductief. Als iemand echt de organisatie van een debat of lezing onmogelijk maakt, moeten we natuurlijk ingrijpen. We gaan dan eerst in dialoog met de stoorder en als het echt niet anders gaat, gaan we iemand pas buitenzetten. Wij opteren voor menselijkheid en goodwill van beide kanten.”

De trol-strategie van team Willaert:

Lees meer