13 misverstanden over Tourette die voor eens en altijd de wereld uit moeten

Ben jij er ook van overtuigd dat alle mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette voortdurend vloeken? Dat is een van de vele misverstanden die nog altijd bestaan en waarvoor de Europese Tourettedag in het leven werd geroepen. Want deze 13 moeten voor eens en altijd de wereld uit:

1. Het syndroom van Gilles de la Tourette, dat is uiterst zeldzaam

© Giphy

Niet waar: naar schatting 1 op de 100 mensen zouden (een vorm van) Tourette hebben, recente onderzoeken spreken zelfs van 1 op de 50. Opvallend: Tourette komt 4 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

2. Iedereen met Tourette roept te pas en te onpas scheldwoorden

© Tumblr

Nope, helemaal niet zelfs. Het oncontroleerbare gevloek komt slechts bij 10 procent van de mensen met Tourette voor.

3. Iedereen met Tourette heeft last van dezelfde tics

© Tumblr

Algemeen zijn er twee soorten tics: bewegings- en geluidstics. Knipperen met de ogen, schouders optrekken, knakken met de vingers zijn voorbeelden van het eerste. Kuchen, klakken met de tong en vloeken zijn voorbeelden van vocale tics.

4. De tics blijven voor altijd hetzelfde

© Tumblr

Nee, de tics kunnen variëren, zeker in intensiteit. Ze kunnen zelfs van dag op dag veranderen. En er kunnen ook ticvrije periodes zijn.

5. Alle mensen met Tourette hebben ongeveer evenveel last van hun tics

© Tumblr

Net zoals autisme is ook Tourette een spectrumstoornis. Dat wil zeggen dat er gradaties zijn. Ook niet iedereen met tics heeft sowieso Tourette: pas als er sprake is van minstens twee motorische tics en één vocale, die langer dan een jaar aanhouden én als andere neurologische oorzaken uitgesloten zijn, spreekt men van Tourette.

6. Tourette gaat meestal niet samen met andere aandoeningen

© Giphy

Helaas niet. Gedragsproblemen komen ook heel vaak voor bij mensen met Tourette, er is bijvoorbeeld soms sprake van woede-uitbarstingen of van ADHD.

7. Tourette is het resultaat van een slechte opvoeding

© Giphy

Tourette is sowieso het resultaat van een combinatie van meerdere afwijkende genen. Het is wel zo dat er wellicht ook triggers zijn die ervoor zorgen dat Tourette tot uiting komt. Wat die triggers precies zijn, is niet duidelijk, want het gaat wellicht ook om een combinatie.

8. Tourette heeft ook een invloed op de intelligentie

© Tumblr

Helemaal niet waar. Tourette heeft geen invloed op de intelligentie; ook met het syndroom kan je goed presteren op school.

9. Als je het syndroom van Tourette hebt, is dat gewoon toeval

© Tumblr

Nope, want Tourette is erfelijk overdraagbaar. Het is vaak zo dat het syndroom voorkomt bij meerdere mensen in een gezin of familie.

10. Tourette gaat over naarmate je ouder wordt

© Tumblr

Ook niet waar: Tourette is niet te genezen en gaat niet zomaar 'over'. Maar de tics kunnen wel afnemen naarmate je ouder wordt.

11. Je kan Tourette genezen met medicatie

© Giphy

Nee, er bestaat geen behandeling die Tourette kan genezen. Bovendien krijgt een gedragstherapie meestal de voorkeur op een behandeling met medicatie, want die zorgen voor te veel bijwerkingen.

12. Je kan leren om je tics te controleren en dan genees je

© Giphy

Fout: je kan leren om je tics te onderdrukken, maar ze blijven ongewild voorkomen. Het controleren van die tics vergt enorm veel energie van de persoon in kwestie.

13. Mensen met Tourette kunnen geen normaal leven leiden

© Tumblr

Gelukkig niet waar. Tourette kan natuurlijk een negatieve impact hebben, maar de meeste mensen kunnen een perfect normaal leven leiden, zowel op privé- als werkvlak. Maar het is enorm belangrijk dat ze kunnen rekenen op het begrip van hun omgeving.

Lees meer