Helft minder belastingcontroles dan 2 jaar geleden, betekent dat dan ook dat de pakkans de helft kleiner is?

Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingediend, kan er maar beter eens werk van maken. En zorg er maar voor dat je alles correct invult, of je zou wel eens met de gevreesde belastinginspecteur geconfronteerd kunnen worden. Alhoewel, het aantal belastingcontroles is op twee jaar tijd met nagenoeg de helft gedaald, zo blijkt. Hoe komt dat? En is de pakkans dan ook gewoon de helft kleiner?

Voor de personenbelasting werden er in 2013 nog 111.582 aangiftes gecontroleerd. In 2015, twee jaar later, waren dat er nog maar amper 56.717. Dat zijn cijfers waarmee Het Laatste Nieuws deze week naar buiten kwam. Een daling dus van bijna 50 procent. En ook bij zelfstandigen en ondernemingen is een gelijkaardige trend te bemerken. De oorzaak is redelijk voor de hand liggend: minder personeel. "Het aantal agenten is gedaald van 12.500 in 2001 naar 9.700 in 2012, en 8.130 in 2017", weet Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Een personeelsdaling dus van een derde in vergelijking met 16 jaar geleden.

En wat misschien nog belangrijker is, is dat die daling van personeel ook niet gelijk is verlopen over de verschillende diensten. "Wat betreft geschillen, beheer en dienstverlening zijn er in het verleden al grote stappen gezet inzake automatisering", zegt Adyns. "Na het vaststellen van de normen en de benodigde arbeidstijd blijkt dat in deze departementen de mogelijkheid om nog efficiënter te werken sterk beperkt is." Dat wil dan ook zeggen dat de controles een van de enige diensten was waar nog in kon 'gesnoeid' worden. "De vermindering van het personeelsbestand heeft dus extra zwaar doorgewogen op controle", beaamt de woordvoerder.

"Impact beperkt"

De helft minder controles, dat betekent dan ook dat de pakkans met de helft gedaald is? Niet direct, zo blijkt. "We zijn er, in eerste instantie, wel in geslaagd om de impact van die daling in personeel op het aantal gecontroleerde dossiers, en het rendement van die controles, te beperken", meent Adyns. "Al is er ondanks die inspanningen nog steeds een aanzienlijke daling van het aantal gecontroleerde dossiers en van het bedrag aan belastingaanpassingen." Een verdere daling in personeel kunnen ze dan ook missen als kiespijn, en dat weet ook Minister van Financiën Van Overtveldt: "de limieten van de afslanking zijn bereikt, en al zeker wat betreft de controlediensten."

Al is de daling in belastingaanpassingen (de bijkomende belasting die na controle wordt opgeëist omdat er te weinig is betaald) niet alleen te wijten aan een daling in gecontroleerde dossiers, stelt Adyns. Dat is ook te wijten aan andere factoren, zoals onder andere het feit dat belastingbetalers zich meer aan de regels houden (omdat ze er bijvoorbeeld meer of beter van op de hoogte zijn).

De 'pakkans' zal dus inderdaad gedaald zijn, al is die niet recht evenredig met de daling in personeel, maar toch kan je maar beter alles correct invullen.

Lees meer