Ook na opstap Mayeur ruzie in Brussel: sp.a stapt uit onderhandelingen stadsbestuur en beschuldigt liberalen van postjespakkerij

De politieke storm in Brussel is niet gaan liggen na het gedwongen ontslag van burgemeester Yvan Mayeur (PS), die verwikkeld was in een corruptieschandaal waarbij hij zichzelf enorme bedragen toe-eigende van daklozenorganisatie vzw Samusocial. Zo stapt sp.a uit de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur. De partij beweert dat de andere coalitiepartners (MR en Open Vld) bereid waren om mee te stappen in een scenario waarbij Mayeur schepen van Huisvesting zou worden. De PS ontkent nu dat daar ooit sprake van was. Ook de liberalen laten Mayeur nu duidelijk vallen. Toch wordt er verder vergaderd zonder sp.a. Postjespakkerij volgens de Vlaamse socialisten.

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft op Radio 1 gezegd dat de kans klein is dat zijn partij nog mee aan tafel gaat zitten om over een nieuw stadsbestuur voor Brussel te onderhandelen. Gisteren diende burgemeester Yvan Mayeur (PS) onder druk van zijn eigen partij en coalitiepartners sp.a en MR zijn ontslag in nadat een corruptieschandaal gelekt was waarbij Mayeur zichzelf enorme bedragen toe-eigende als bestuurslid van daklozenorganisatie vzw Samusocial.

Gisteravond vergaderde de socialistisch-liberale meerderheid (PS, sp.a, MR en Open Vld) al tot diep in de nacht. Sp.a stapte uit de gesprekken en de vergadering werd zonder conclusies opgeschort. Momenteel lopen de gesprekken verder zonder sp.a.

Crombez zou op voorhand te horen gekregen hebben dat het om een vergadering tussen schepenen zou gaan. “Maar dat was niet het geval. De bijeenkomst werd voorgezeten door Mayeur, die nogal luid de aanval heeft geopend op sp.a omwille van het onderzoek dat wij hebben geëist en omdat wij niet willen dat hij in het college blijft.”

Mayeur geen schepen

Volgens sp.a zou de PS eerder voorgesteld hebben om Mayeur toch als schepen te behouden in het Brussels stadsbestuur. Dat zou een ongeziene zet van de Franstalige socialisten zijn, want op die manier blijkt geen enkel teken van enig schuldbesef of berouw. “We moeten de Brusselse stadspolitiek opkuisen, niet de postjes verdelen”, zegt Crombez. “Als zij terug willen naar de politiek van de jaren 80, dan moeten ze dat vooral zonder ons doen.”

“De situatie was simpel", zegt Ans Persoons, de enige sp.a-schepen van Brussel, aan De Standaard. "Ofwel stapten we mee in het denkspoor om Yvan Mayeur te dulden als schepen van Huisvesting, ofwel verlieten we de vergadering. De andere partijen konden zich in dat scenario vinden. Wij niet. De liberalen waren duidelijk meer met postjes bezig. Wij wilden daar niet in meestappen.”

Voor de Vlaamse socialisten kan een schepenzetel dus niet door de beugel. De PS ontkent nu dat bericht. “Mayeur heeft niet enkel ontslag genomen als burgemeester, maar ook als lid van het college van burgemeester en schepenen”, zegt PS-kopstuk Laurette Onkelinx op de RTBF-radio. “Dat is een evidentie.” Daarmee is er dus geen sprake van dat Mayeur een postje als schepen krijgt in een nieuw samengesteld stadsbestuur. Toch springt Onkelinx haar partijgenoot bij. Ze roept op om Mayeur niet voor de leeuwen te gooien: “Ik moet zeggen dat ik genoeg heb van de vijandigheden en de leugens aan het adres van een man die al aan de grond zit.”

Crombez denkt dus dat de overige drie meerderheidspartijen van het Brussels stadsbestuur (PS, MR en Open Vld) zo snel mogelijk van sp.a af willen om de vrijgekomen zetel van Persoons naar een liberaal te kunnen doorschuiven. “Dat wordt nooit expliciet gezegd, maar het is nu wel het gevolg. Ze hebben met drie partijen doorvergaderd en vanochtend gaat dat gesprek wellicht voort zonder ons. De kans is zeer klein dat Ans nog bereid is naar dat overleg te gaan, en dat geldt ook voor mij. Enkel op voorwaarde dat de boel wordt opgekuist, zouden we nog teruggaan.”

Onduidelijke houding liberalen

Als we sp.a moeten geloven, hebben Open Vld en MR dus bewust gewacht om hun tanden te laten zien. "Een nieuw verhaal voor de stad Brussel is nu de hoofdprioriteit”, zei schepen Els Ampe (Open Vld) eerder aan persbureau Belga. “We moeten werken aan politieke vernieuwing: een nieuw verhaal voor de stad Brussel. Het is belangrijk aan tafel te onderhandelen want falen is geen optie.” Intussen laten de liberalen duidelijk hun standpunt weten. Ampe laat op Twitter weten dat ook voor Open Vld Mayeur als schepen geen optie is. "Nu niet. Morgen niet."

Persoons betreurt de houding van de Vlaamse liberalen: “Samen hadden we de druk kunnen opvoeren. Als Vlamingen boksen we boven ons gewicht. Ik blijf met een wrang gevoel achter”. Gisteren tweette Ampe nog dat ze net als Persoons uit het Brussels stadsbestuur zou stappen als Mayeur geen ontslag zou nemen. Gisteravond zou Ampe die uitspraak volgens sp.a staalhard ontkend hebben.

Opsporingsonderzoek

Er wordt verder vermoed dat Philippe Close (PS) of Karine Lalieux (PS), beide Brusselse schepenen, de fakkel als burgemeester van Brussel zal overnemen.

Ondertussen heeft het Brusselse parket aangekondigd dat het een opsporingsonderzoek opent naar de werking van vzw Samusocial. Dat meldt de krant L'Echo. Het parket doet dat om “na te gaan of er sprake is van strafrechtelijke inbreuken". Zo laat woordvoerder Denis Goeman weten.

OCMW-voorzitster Pascale Peraïta, die net als Mayeur jaarlijks 15.000 tot 19.000 euro opstreek bij de daklozenorganisatie, nam ondertussen ook ontslag.

Lees meer