Eindelijk: er komt een grondwet voor dieren. Zélfs krekels worden beschermd!

Meerderheidspartijen CD&V en MR willen dat dierenrechten ook erkend worden in de grondwet. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, komen dierenrechten op hetzelfde niveau als godsdienstvrijheid. Alle dieren zullen dan evenveel rechten krijgen, zelfs krekels ... Zij hebben toch ook gevoelens?

Sabine De Bethune (CD&V) en Christine Defraigne (MR) willen geen onderscheid maken tussen honden, vliegen, krekels of koeien. Volgens hen moeten alle dieren gelijk worden behandeld en in de grondwet worden beschreven als wezens met gevoelens. Alle dierenrechten moeten dus grondwettelijk beschermd worden.

Na veel discussie rond dierenmishandeling en onverdoofd slachten, wordt het volgens de partijen hoogtijd om verdere stappen te ondernemen. De meerderheidspartijen MR en CD&V zijn alvast erg enthousiast maar het voorstel moet nog eerst een tweederdemeerderheid halen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Geen worsten meer?

Het is niet de bedoeling dat hamburgers verboden worden en we allemaal veganistisch moeten gaan leven. De wet zou eerder dienen om de overheid te verplichten hun taak beter uit te voeren en dierenrechten beter te verdedigen.

Door zo'n wet in te voeren, worden dierenrechten veel belangrijker in ons land. Gaia strijdt al enkele jaren om dierenrechten in de grondwet te zetten. De organisatie vraagt in haar petitie om het voorbeeld van Duitsland en Luxemburg te volgen waar deze wet al is ingevoerd.

Nu België nog!