Graaiziek en machtswellustig

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Volgens wikipedia is socialisme “een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit.” De belangrijkste vraag hierbij is of dit door de socialisten in de praktijk wordt gebracht. Voor zover het dit onland betreft, klopt er niets van!

Even recapituleren wat op minder dan een jaar allemaal naar boven kwam bij onze rode kameraden. Op het einde van vorige zomer moest Hilde Claes (dochter van Willy – Augusta – Claes) ontslag nemen als burgemeester van Hasselt omwille van belangenvermenging. Ze zag geen graten in het voeren van propaganda met de kas van de stad. Belangenvermenging is trouwens gemeengoed in socialistische kringen zoals blijkt bij de optimabank. Daniel Termont, Luc Van den Bossche en Jeroen Piqueur hun belangen zijn alleszins sterk verweven. De Vlaamse socialisten zitten op een zinkend Yacht en proberen nog zo veel mogelijk mee te graaien.

L'état PS

Maar we leven in België en als de Franstaligen aan socialisme doen, gaan ze toch steeds een stap verder. De hele historie rond Publifin maakt pijnlijk duidelijk hoe de PS-cultuur in elkaar zit: van cliëntelisme en vriendjespolitiek tot regelrechte corruptie. Gelijkgezinde linkse kameraden aan erg lucratieve postjes helpen is voor de PS geen enkel probleem. Dat het geld voor deze uitspattingen van de (Vlaamse) belastingbetaler komt, zal hun worst wezen. Aan de arbeider of werkloze die amper rondkomt wordt wel lippendienst bewezen, vanaf de stembrief in de urne ligt is van solidariteit geen sprake meer.

Armanisocialist Mayeur

Als laatst in deze niet – limitatieve lijst komt de aanleiding tot dit artikel; de politieke soap rond Brussels burgemeester Yvan Mayeur. Deze Armanisocialist verdiende tot 17 000 euro bij Samusocial, een daklozenorganisatie. Zeventienduizend euro verkregen door zuivere fraude. Voor sommigen een jaarloon, dat werd gestolen van de allerarmsten, de daklozen. Toen alles bovenkwam probeerde hij zich nog vast te klampen aan de macht, als schepen of parlementslid, van pretentie gesproken. Ook in deze affaire waren vriendjespolitiek en schijnheiligheid troef, want terwijl Onkelinx transparantie bepleitte probeerbe haar man het dossier tegen te houden. Dat Mayeur nu wordt vervangen door Philippe Close, iemand uit hetzelfde rotte politieke hout gesneden, toont aan dat van enig moreel besef geen sprake is.

Het enige wat we hieruit kunnen concluderen is dat socialisme er niet is voor de zwakke; de zieke, de arbeider, de harde werker. Socialisme dient enkel het eigenbelang van een selecte groep, een elite die zichzelf socialist noemt en zich verrijkt op de rug van al degenen die wel iets van dit land willen maken.

We kunnen echter deze schande ongedaan maken. Bevrijd Vlaanderen, Brussel en Wallonië van het socialisme!

Bert Sleurs