Open brief aan John Crombez van SP.a

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

De SPa lijkt ethisch terug op het juiste spoor... We gaan dat niet koud laten worden...

Beste meneer Crombez, beste kameraad.

Wat we de laatste dagen zien bij de Franstalige socialisten aan graaicultuur tart alle verbeelding. Er werden zo jaarlijks bij Samusocial sommen uitgekeerd tot 19.000 euro per persoon, zonder dat er veel tegenover stond. En uiteraard was het schokkend omdat het eigenlijk stelen was van mensen die écht aan de onderkant van de maatschappij staan.

Uiteraard wist u niet hiervan, anders had u zeker vroeger verontwaardigd gereageerd…

Maar daarom wil ik u minstens kennis geven van een ander vergelijkbaar onrecht: Dat van de extreem ongelijke pensioenen.

Op de foto, genomen tijdens een uitzending van canvas, zag ik de cijfers van de gemiddelde pensioenen in België, ingedeeld en gemiddeld volgens het statuut tijdens de actieve loopbaan.

Die cijfers blijken óók stuitend.

Een zelfstandige amper 840€ per maand, en dat is dan nog gemiddeld.

Werknemers gemiddeld 1.180€

En ambtenaren gemiddeld(!) zelfs 2.498€ per maand.

Je kan zeggen dat de mensen bij Samusocial er niets voor deden, maar dat geld voor gepensioneerden tenslotte evenzeer…

Om het wat aanschouwelijk te maken heb ik het even uitgerekend: Het extra geld dat élke gemiddelde ambtenaar per jaar zo méér krijgt is (2498-840= 1658€ per maand, dus per jaar:) 19.896€…

Het is net iets meer nog dan de ook wettelijke maar extreem ongelijke uitbetaling bij Samusocial…

Ik herhaal: Elke gemiddelde ambtelijke gepensioneerde krijgt élk jaar jaar opnieuw, een éxtra bedrag als pensioen bovenop ter vergelijking van alle zelfstandigen, dat hóger is, dan de hoogste en extreem onethische uitbetaling bij Samusocial...

Ik voel uw verontwaardigdheid tot hier. Ik ga er immers van uit dat u tegen elke (extreme) ongelijke behandeling door de overheid bent.

Wellicht wist u dit ook niet, anders was u wellicht al lang even verontwaardigd geweest.

Maar nu u het wel weet: gaat u er nu voor pleiten om dat extreme privilege aan banden te leggen? Behalve een proper geweten helpt het misschien ook om kleine zelfstandigen weer terug voor de SPa te laten stemmen?

Het bedrag dat hierdoor extra ten laste van de kleine belastingbetaler komt, is omgerekend zowat 8 miljard… Laat dat nu net het bedrag zijn dat de regering nodig heeft voor de begroting! Dus door dit extreem privilege af te schaffen hoeven er geen nieuwe bezuinigingen worden opgelegd. Daar kan u niet tegen zijn.

Of zelfs als u niet wil raken aan het totale pensioen budget, kan u grosso modo iedereen hetzelfde pensioen geven door het privilege slechts voor zowat 800€ euro te laten zakken. Dat is voldoende om het voor alle zelfstandigen op te trekken tot hetzelfde niveau!...

Kortom, met alle terechte verontwaardiging over Samusocial, zijn er mogelijkheden ten over, om nog een massaal veel meer (en iets grotere) ongelijkheid weg te werken… Wie weet zijn zelfs liberalen en nationalisten mee in bad te krijgen...

Vorige artikels van dezelfde auteur:

De échte reden waarom mainstream pers niet zeurt over pensioen-ongelijkheid!

Wie betaalt veruit de meeste belastingen in België?

Dit zijn de redenen waarom u echt zoveel belasting betaalt!

Waarom alle nieuwe belastingen oneerlijk zijn

Waarom België de belastingen niet meer kán verhogen!

Linkse leugen #1

Steeds lagere belastingen: zijn we bezig met een 'race to the bottom'?

8 redenen waarom België helemaal niet zo democratisch is als we denken!

Het nieuwste Ambtenaren Paleis in Antwerpen

Welke landen flitsen?

Extra belastingen voor ambtenaren & politici!

Waanzinnig Europa