Het gebrek aan regen heeft een aantal nadelen voor de boeren, maar ook voor ons

Hoera! Het is zomer! Maar oh nee. Het regent veel te weinig. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de boeren en hun oogst, maar ook voor ons. Dit zijn de maatregelen die worden opgelegd zolang het niet eens goed gaat regenen.

De toestand in ons land is stilaan zorgwekkend: uit een droogterapport blijkt dat de grondwaterstand "dramatisch laag" staat en het ziet er niet meteen naar uit dat het eens goed gaat regenen. Dat heeft gevolgen voor de landbouwers die al zeker een kwart minder gewassen kunnen oogsten dit jaar.

"Elke warme dag zonder regen maakt de grond dor", aldus weerman Frank Deboosere in Het Nieuwsblad. En dus worden er maatregelen genomen.

Verbod op akkers besproeien

In West-Vlaanderen hebben ze nu een verbod opgelegd die die oogst mogelijks nog zal doen slinken: boeren mogen 14 dagen lang hun gewassen niet besproeien met water uit de waterlopen in het IJzerbekken. Dat is de regio tussen Nieuwpoort, De Panne en Diksmuide. De situatie was al schrijnend, maar nu moeten boeren dus toezien hoe hun gewassen staan te verkommeren op droge akkers.

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé "weet dat het hard is", maar zegt dat "zonder actie de bodem dreigt te verzilten en beschermde waterdieren dreigen te sterven. Maar nog belangrijker: de drinkwatervoorziening komt in het gedrang."

"Door de warmte is ons waterverbruik hoger dan ooit en met de zomer in aantocht zullen duizenden mensen de kust bezoeken en hier ook water verbruiken", aldus Decaluwé.

Zwembad niet vullen

Maatregelen voor gezinnen zijn er ook: AquaFlanders, de koepel van watermaatschappijen roept op om alleen maar drinkwater te drinken en het water niet te gebruiken om de moestuin of het gazon (urenlang) te besproeien, auto's te wassen en zwembaden te vullen.

Voor alle duidelijkheid: het is een warme (haha) oproep, maar geen verbod. Er zullen dan ook geen boetes worden uitgedeeld als jij toch een ploeterbadje wil vullen met verfrissend water.

Lees meer