Moet je verzekerd zijn om met een hoverboard te rijden?

Elektrisch voortbewegende toestellen worden steeds populairder. Volgens een studie van de BIVV bestaat het gebruik niet zonder risico's. De infrastructuur is vaak de oorzaak van ongevallen. Moet je verzekerd zijn om hiermee te rijden?

Wat je zeker moet weten:

Om met een voortbewegingstoestel te mogen rijden moet je een verzekering hebben. Die kost zo een 5 à 12€ per maand. Daarin ben je verzekerd voor drie zaken: ten eerste is er de burgerlijke aansprakelijkheid, of anders gezegd een familiale verzekering die geldt voor alle gezinsleden. Dan mag je sneller gaan dan wat legaal (18km/uur) mag gereden worden: tot 45km/uur.

Ten tweede ben je verzekerd voor de schade die je zelf lijdt. Bijvoorbeeld kwetsuren, verwondingen, etc...

Als je met pech aan de kant staat is de laatste regel belangrijk. Deze geldt voor schade aan het toestel. Daarbij hoort de bijstand, depannage en diefstal.

Voordelen en risico's

In de Belgische steden zijn de nieuwe voortbewegingstoestellen een echte hype. Men spreekt dan over hoverboards, eenwielers, segways en elektrische steps.

Het BIVV bekeek samen met AG Insurance wat de veiligheid en mobiliteit betreft van deze toestellen. De tijd die besteed wordt aan het gebruik van deze toestellen in het kader van woon-werkverkeer varieert tussen 3 en 6 uur per week. Dit komt ongeveer overeen met 50 en 90 km.

In de studie van het BIVV probeerden enkele vrijwilligers de toestellen uit. De meerderheid was overtuigd van het nut van het vervoermiddel. Maar toch vonden ze dat een goede infrastructuur eveneens van belang is. Te hoge stoepranden, putten in het voetpad, etc... verhogen het risico op lichamelijke kwetsuren.

Uit alle toestellen is de hoverboard de enige die ook wordt gebruikt in de vrije tijd. Maar dit toestel heeft kleinere wieltjes. Dan komen er ook veel meer ongelukken.

Het grote publiek ziet er de voordelen niet in

Toch blijft de meerderheid wat sceptisch over het gebruik van deze toestellen. Een derde van de respondenten voelt zich niet op hun gemak bij het kruisen van een voortbewegingstoestel. Ze vinden het meer een gadget dan een vervoermiddel.

10 tips van het BIVV om met een voortbewegingstoestel te rijden:

1) Kies voor een product met CE-markering met een garantie van 2 jaar (verplicht in Europa)

2) Respecteer de snelheidslimiet van 18km/uur voor je eigen veiligheid

3) Draag bescherming

4) Oefen op plaatsen zonder of met weinig verkeer

5) Twijfel niet om een opleiding te volgen

6) Kinderen onder 10 jaar niet zonder begeleiding

7) Respecteer het minimum en maximumgewicht voor het toestel

8) Draag 's nachts een fluovestje, en zorg voor een witte lamp vooraan en een rode achteraan

9) Rijd niet op het voetpad wanneer je sneller gaat dan stapvoets

10) Oneffenheden op de weg kunnen gevaarlijk zijn. Wees extra voorzichtig, vooral op onbekend terrein

Lees meer