Wie denkt dat we nu al een probleem hebben met vluchtelingen: dit is wat ons te wachten staat

Je dacht dat we nu al een probleem hadden met vluchtelingen? Wel, we staan nog maar aan het begin. Momenteel zijn wereldwijd 22,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog of omdat ze betere leefomstandigheden willen. Tegen 2100, als gevolg van de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel, zullen het er twee miljard zijn. Dat is één op vijf aardbewoners. Het zal zorgen voor ongeziene problemen, want zo simpel als “verhuizen naar verder landinwaarts gelegen gebied” is het niet.

“Impediments to inland resettlement under conditions of accelerated sea level rise” heet de studie die een angstaanjagend beeld schetst van wat ons te wachten staat als we onze huidige koers aanhouden ten opzichte van het klimaat.

Doordat de aarde opwarmt, ijs smelt en de zeespiegel stijgt, zullen steeds meer mensen die in kustgebieden wonen in de problemen komen. De oplossing lijkt simpel: verhuizen naar verder landinwaarts gelegen gebied. Maar zo eenvoudig is het niet, waarschuwen de onderzoekers van Cornell University.

Onbewoonbaar

Want ook landinwaarts zal weinig ruimte zijn voor de vluchtelingen afkomstig van de kust. Om te beginnen blijft de wereldbevolking maar groeien (tegen 2050 zijn we met 9 miljard, in 2100 zullen er naar schatting zo’n 11 miljard mensen op aarde wonen). Die mensen hebben zelf ruimte nodig. Bovendien moeten al die 11 miljard monden gevoed worden en dat vereist akkers en dus nog meer ruimte. Naarmate oceanen en zeeën de vruchtbare kustgebieden en rivierdelta’s opslokken, zal landinwaarts de vraag naar landbouwgrond alleen maar toenemen.

Daar komt nog eens bij dat klimaatverandering er rechtstreeks en onrechtstreeks voor zal zorgen dat steeds meer gebieden onbewoonbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat ze ten prooi vallen aan verwoestijning of veranderen in een oorlogsgebied (want waar veel berooide mensen op elkaar zitten, ontstaan sneller conflicten).

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat we landinwaarts ook ruimte nodig hebben voor de aanleg van installaties die broeikasgassen – zoals CO2 – afvangen en ondergronds opslaan.

Impact

We zullen veel sneller dan we denken meer mensen op minder land hebben, stelt Charles Geisler, één van de auteurs. Volgens Geisler zijn veel politici zich ondertussen wel bewust van het feit dat kustgebieden in de nabije toekomst onbewoonbaar worden. Maar te weinig van hen beseffen de impact daarvan en quasi niemand denkt na over hoe lastig het zal zijn om deze mensen landinwaarts opnieuw te huisvesten.

In hun paper komen de onderzoekers wel met een aantal aanbevelingen. Zo moet er nu bij het plannen van landgebruik aan de kust en verder landinwaarts eigenlijk al rekening worden gehouden met de grote volksverhuizing die ons later te wachten staat.

De beste oplossing voor het naderende vluchtelingenprobleem is echter het bestrijden van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo kan ook de zeespiegelstijging en dus de problemen aan de kust en verder landinwaarts beperkt worden.

Lees meer