’t Gaat weer de verkeerde kant op: VS, China en India zijn dit jaar meer steenkool aan het ontginnen

analyseVolgens een analyse van persbureau AP blijkt dat in de VS, China en India, sowieso al de grootste vervuilers, de kolenproductie in de eerste vijf maanden van dit jaar is gestegen met zeker 121 miljoen ton. Het verbranden van kolen is een belangrijke bron van de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken.

De VS, China en India zijn samen verantwoordelijk voor zo'n twee derde van de jaarlijkse wereldwijde kolenproductie. Er is daar de eerste maanden van dit jaar 6% meer steenkool ontgonnen dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de VS is de kolenwinning zelfs met bijna 20% gestegen, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Volgens energiedeskundigen valt de stijging in de eerste maanden van dit jaar te verklaren door veranderingen in de Amerikaanse energiemarkt, politieke besluitvorming in China en India's stijgende vraag om zo een groter deel van zijn arme bevolking aan energie te helpen.

Trump-effect moet nog komen

Het feit dat de Amerikaanse president en klimaatontkenner Donald Trump een nieuwe impuls aan steenkool wil geven, speelt overigens nog niet eens mee: de effecten van zijn pro-steenkoolbeslissingen moeten nog in werking treden.

Wat in deze cijfers speelt, is dat in Wyoming, Pennsylvania en West Virginia door een combinatie van een koude winter en hogere gasprijzen, een pak meer kolen werden gedolven.

Deskundigen betwijfelen trouwens of Trumps pro-steenkoolbeleid echt veel gaat doen, want ze verwachten dat de prijs van aardgas - de VS heeft grote natuurlijke gasreserves - zal dalen en dat de stijgende vraag naar kolen in de VS van korte duur is, zelfs met de maatregelen van Trump.

China

In China, waar ze wel zeggen het klimaatakkoord te zullen naleven, zijn vorig jaar honderden kolenmijnen gesloten en werd in andere mijnen minder gewonnen. Maar de vraag naar elektriciteit in China is gestegen door een aanzwengelende economische markt en die stijgende vraag wordt voornamelijk opgevangen met kolen, ook al investeert China fors in wind- en zonne-energie. Bovendien heeft China dit jaar de regels tijdelijk versoepeld door de stijgende vraag naar stroom en worden dus weer meer kolen naar boven gehaald.

De Chinezen denken dat de kolenwinning de komende jaren nog zal stijgen door de grotere vraag uit Azië, om rond 2025 te stabiliseren en daarna af te nemen. De Chinezen hebben in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen.

India

India dan. In tegenstelling tot de wereldwijde trend, stijgt het gebruik van kolen in India al jaren. Het land zegt “het recht en de verplichting te hebben om honderden miljoenen arme landgenoten te voorzien van energie”. In India wordt 70% van alle elektriciteit opgewekt met kolen.

Zo'n 260 miljoen mensen zijn nog steeds niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, hoewel er genoeg capaciteit is. De energiecentrales in India draaien gemiddeld slechts op zo'n 60% van hun capaciteit. In India steeg de kolenwinning dit jaar met 4%.

Lees meer