Gigantische bosbranden in Siberië: elk jaar erger

In Siberië neemt de gemiddelde temperatuur sterker toe dan in andere delen van de wereld. Sinds november is het al vier graden Celsius warmer dan gemiddeld. Door de hogere temperaturen is de kans op een bosbrand groter: op dit moment verbrandt er meer bos dan in de afgelopen 10.000 jaar en de verwachting is dat de komende decennia nog meer bos verkoolt.

Ieder jaar ontstaan er bosbranden in Siberië, waardoor grote hoeveelheden bos verloren gaan. Wetenschappers zien het oppervlak van de vuurhaarden ieder jaar toenemen.

De meeste bosbranden ontstonden eind juni, waardoor inmiddels 538 vierkante kilometer bos in het zuiden van Siberië in as is gelegd.

Siberische bossen slaan meer dan dertig procent van al het koolstof op aarde op. Wanneer deze bossen verbranden, komt er dus weer veel CO2 in de atmosfeer terecht. Dit draagt bij aan een versnelling van het broeikaseffect.

Deze satellietfoto's van Nasa geven een idee van de omvang van de branden:

Lees meer