Het geloof kostte ons land vorig jaar meer dan 100 miljoen … De cijfers

In 2016 heeft België 104,3 miljoen euro besteed aan financiering van erkende godsdiensten in België, dat is 1,5 procent meer dan het jaar daarvoor. Een deel van de financiering gaat uit naar geestelijken. Een priester verdient 22.000 euro per jaar in België, een rabbi krijgt 23.620 euro per jaar en een imam verdient het meest met 30.601 euro. 

Hoewel steeds meer Belgen zeggen dat ze ongelovig (agnostisch of atheïstisch) zijn, hebben religies nog steeds een belangrijke rol in ons land. Volgens het laatste rapport van religie en secularisme in België speelt vooral het christendom een grote rol in de uitgaven en vertegenwoordigt het 81,6 procent van de totale overheidsuitgaven voor de financiering van religies en geloofsovertuigingen.

Meer loon

Ongeveer 2.274 priesters en predikanten krijgen 21.998 euro bruto per jaar. Veel te weinig volgens de geestelijken dus cumuleren zij hun salaris anderhalve keer omdat ze meerdere parochies leiden. Zij leveren eigenlijk een fulltime job en een half voor een totale bruto jaarsalaris van ongeveer 33.000 euro. Andere godsdiensten maken minder gebruik van deze gelegenheid

Meer dan 3,3 miljoen voor imams

Islamitische erediensten, die worden gevolgd door 6 tot 7% van de bevolking, is slechts goed voor 2,3 procent van de uitgaven en 78,5 fulltime-equivalent. Koen Geens kondigde aan dat er 3,3 miljoen euro extra zal worden gewijd aan 80 nieuwe imams aangezien de erkende moskeeën zullen groeien in 2017.

Momenteel zijn er 70 erkende imams die allemaal een verschillende loon hebben. De bestbetaalde imams zorgt voor preekdiensten en leidt een aantal keer per week de gebeden. Een imam die minder verdient en op de derde plaats staan, zorgen ook ook voor onderhoud van de gebedsplaats.

Evangelische Protestanten

Zij vertegenwoordigen 3,7 procent van de overheidsuitgaven. Dat is nog steeds meer dan hoeveel de islamitische groepen in België ontvangen. Orthodoxen krijgen 1,5 procent gevolgd door het jodendom met 1 procent en de Anglicaanse geloofsgroepering met 0,5 procent.

Boeddhisme

Ten slotte kreeg boeddhisme vorig jaar 166.000 euro aan federale fondsen, via een subsidie aan de Belgische Boeddhistische Unie.

Vrijzinnigheid

Volgens Sieghild Lacoere, woordvoerder van Minister Geens, is de Vrijzinnigheid ook erkend als levensbeschouwing. “Aan de afgevaardigden van de Centrale vrijzinnige Raad wordt ongeveer 16 miljoen betaald: dat zijn mensen die werken binnen erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties.” Ook zij krijgen net als een priester, imam of rabbijn een loon dat betaald wordt door de Federale overheid.

Alle geloven zullen de Belgische staat in 2017 meer dan 86 miljoen euro kosten.

Lees meer