Steeds meer stroomstoringen door klimaatverandering in Europa

Doordat de productie van elektriciteit onder druk komt te staan door een tekort aan water zullen grote delen van Europa in de toekomst steeds vakerlast van stroomstoringen krijgen. De afgelopen jaren heeft Europa al steeds hevigere hittegolven en periodes van droogte doorgemaakt als gevolg van de opwarming van onze aarde.

Als er niet voldoende water beschikbaar is, of het water is te warm, moeten energiecentrales hun productie terugschroeven of zelf helemaal stil leggen.

Energiecentrales, die op kolen, gas maar ook kernenergie werken, gebruiken enorme hoeveelheden zoet water om te koelen. Een grote gascentrale gebruikt bijvoorbeeld makkelijk 2,5 miljoen liter water per minuut.

?In 2030 zal het aantal regio?s met een kwetsbare energievoorziening sterk zijn toegenomen?, staat in een studie van wetenschappers van de Universiteit van Leiden.

Ze verwachten dat in langdurige periodes van droogte steeds meer centrales hun productie zullen moeten terugschroeven.

Dure affaire

Dat zal in eerste instantie vooral in Spanje, Itali Zuid-Frankrijk en Griekenland gebeuren. Maar ook gebieden rondom de Rijn in Duitsland, in Bulgarije en in Polen.

Om het koelwatergebruik in heel Europa te verminderen, moeten volgens de Leidse universiteit oude, inefficiënte energiecentrales worden gesloten en vervangen door duurzame centrales.

Die zouden bijvoorbeeld zeewater kunnen gebruiken om te koelen, maar het is een dure affaire om centrales om te bouwen en hoe verder de centrale van de kust ligt, hoe kostelijker.

De onderzoekers keken naar meer dan 1.300 energiecentrales in Europa voor hun studie.