Is de wereld nog te redden? Maar 10% kans dat we opwarming nog enigszins binnen de perken kunnen houden

Klimaatverandering bestaat en het is onze wereld aan het veranderen. Uit een grootschalige studie blijkt dat de gemiddelde temperatuur van onze wereldbol zal stijgen met twee graden, ondanks de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En de gevolgen van die temperatuurstijging zijn niet min.

Er is maar liefst 90 procent kans dat de gemiddelde temperatuur op aarde zal stijgen van 2 tot bijna 5 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw.

Volgens wetenschappers zal de wereld op dat moment te maken krijgen met grote gevolgen: wereldwijde droogte, extreem weer en gevaarlijke stijgingen van de zeespiegel. Dat schrijft The Independent naar een onderzoek van Nature Climate Change. Vanaf een stijging tot 2 graden is de klimaatverandering niet meer te stoppen, zeggen de wetenschappers.

Radicaal van koers veranderen

In het klimaatakkoord van Parijs staat dat landen gaan proberen om de opwarming tot 1,5 graden te beperken, maar het onderzoek schrijft dat de wereld daar niet in zal slagen. Volgens Dr Dargan Frierson van de University of Washington is het duidelijk: "Landen discussiëren over de grens van 1,5 graden, omdat over die grens gaan een enorme impact op ons zal hebben. Maar om de doelen van het klimaatakkoord alsnog te halen, moeten we nu radicaal van koers veranderen."

Professor Adrian Raftery leidt het team van wetenschappers die het onderzoek gedaan hebben en is duidelijk: "De doelen die vooropgesteld worden in het klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieus, maar realistisch. Het slechte nieuws is dat het onwaarschijnlijk is dat die doelen halen genoeg zal zijn om de opwarming van de aardbol tot of onder 1,5 graden te houden."

Lees meer