Jouw eindejaarsbonus kan vanaf volgend jaar tot 5x (!!!) hoger zijn ... En nu nog extra jouw best doen

Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven een flinke bonus geven op het einde van het jaar. De regering-Michel heeft in haar Zomerakkoord een gunstregime vastgelegd waardoor werknemers een winstpremie kunnen krijgen die kan oplopen tot 16.000 euro. Heel wat centjes om het einde van het jaar te kunnen vieren.

Bedrijven gaan vanaf volgend jaar veel werknemers gelukkig maken. Ze gaan hun voltallige personeel een winstpremie kunnen geven die veel hoger ligt dan nu. Bedrijven vinden vooral interessant omdat ze alles zelf kunnen regelen: zonder al teveel papierwerk en zonder een goedkeuring van de vakbonden.

Veel meer geld

We kennen nu ook al een gunstregime voor collectieve loonbonussen. Hier kan het personeel pas van genieten als het bedrijf bepaalde doelstellingen heeft gehaald. De bekende cao 90-bonussen hangen vast op 3.255 per werknemer. Met de nieuwe winstpremie zal dat bedrag hogere cijfers krijgen en kan de bonus vijf keer zo hoog liggen als nu.

Volgens De Tijd bedraagt de loonmassa per werknemer gemiddeld 55.307 euro per jaar. "Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies", luidt het in De Tijd. Met andere woorden, de winstpremie mag dan bruto zo'n 16.600 euro bedragen. Als je meer verdient dan het eerder aangehaalde gemiddelde dan zal de winstbonus uiteraard ook nog hoger zijn.

Op winstpremies worden geen personenbelastingen betaalt, dus je zal netto meer overhouden dan met de gewone bonus. Een bedrijf kan kiezen of de winstpremie bestaat uit een percentage bovenop de loon of een vast bedrag voor de werknemers.

Vakbonden

De vakbonden moeten geen akkoord meer geven voor een algemene winstpremie. Hun goedkeuring is enkel nodig als een bedrijf bepaalde groepen van de werknemers, meer wil geven dan andere.

Volgens de vakbond ABVV heeft het Zomerakkoord een winters randje. "In een eerste algemene reactie op het zomerakkoord van Michel, is het ABVV vernietigend voor het werk van deze regering. In deze begroting is er nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit", luidt het in hun bericht. ABVV is van mening dat de overheidsschuld toeneemt door nieuwe cadeaus in de vorm van lagere vennootschapsbelastingen. "Dat is onaanvaardbaar omdat daar peanuts als compensatie tegenover staan."

Lees meer