Oorlog tussen stad Gent en Vlaams minister Liesbeth Homans. Inzet: 508 nieuwe vaste benoemingen bij Gentse ambtenarij

Het zit er bovenarms op tussen het stadsbestuur Gent en Vlaams Minister Liesbeth Homans (N-VA). Reden én inzet: 508 contractuele ambtenaren die een statutaire benoeming kregen. "Snel snel doorgevoerd en tegen de gebruikelijke gang van zaken inzake benoemingen", volgens kamp Homans. "Pure politieke spelletjes van de minister en haar partij", meent Gents schepen van Personeel Martine De Regge (sp.a). Het is hard tegen hard...

Voor wie op vakantie was: één van de onderdelen van het Zomerakkoord dat het federale kernkabinet vorige maand afkopte, was dat de regering en het parlement zullen proberen om zo weinig mogelijk statutairen te benoemen - beter bekend als 'vaste benoemingen' - en ambtenaren grotendeels op contractuele basis aan te werven of te verlengen. Maar op gemeentelijk niveau is het nog steeds aan het gemeentebestuur om over die benoemingen te gaan. En dat deed het stadsbestuur van Gent ook door 508 van hun ambtenaren onlangs een statutaire benoeming te geven. Homans wil deze beslissing echter terugschroeven.

Homans vs. Gent

"Gemeenten kunnen nog altijd zelf beslissen om statutairen aan te werven", wil Homans haar beslissing nuanceren. “Maar dan moeten ze wel de regels volgen. Ook in Gent! Dat gebeurde niet. Contractuelen met meer dan 12 jaar dienst zijn daar in juli automatisch bevorderd tot statutairen, zonder dat hun functie is opengesteld voor andere kandidaten", stelt ze in Het Laatste Nieuws. "Het gelijkheidsbeginsel is daardoor geschonden. Ik ben dus verplicht om al die benoemingen te vernietigen.” Bovendien denkt Homans dat er in dit specifiek Gents geval nog iets meespeelt. "Dat je één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen plots 500 mensen een voordeliger statuut cadeau doet, tegen de landelijke trend in, ruikt naar cliëntelisme", sneert Homans nog. "Voor een goed begrip: het is niet daarom dat ik deze benoemingen vernietig. Wel omdat de wet hier niet is nageleefd."

Gent vs. Homans

Homans' boodschap is in Gent alvast allesbehalve goed ontvangen. Niet bij de 508 ambtenaren in kwestie, die nu in onzekerheid achterblijven. Zijn ze nu levenslang en vastbenoemd zeker van hun job? Moeten ze contractueel verder? Of moeten ze examen afleggen om hun job vastbenoemd te behouden?

Maar ook schepen van Personeel Martine De Regge is misnoegd en verbolgen over de beslissing van Homans. "Dit is een puur politiek spelletje waarbij het Gentse bestuur in een slecht daglicht gesteld wordt", laat ze newsmonkey weten. "Het grootste probleem van Homans is het sp.a-bestuur in Gent. Hier maakt N-VA geen deel uit van het stadsbestuur!" En daar knelt volgens De Regge het schoentje écht.

"Op 24 april jongstleden al werd binnen de gemeenteraad beslist om 24 langlopende contractuele benoemingen om te zetten in statutairen. En dat zou in september in voege treden." En aan die lijst werden de laatste weken dus nog zo’n 480 extra ambtenaren toegevoegd. "Volgens onze HR-afdeling houdt die beslissing legaal perfect steek", stelt De Regge. "Zo'n beslissing kan, éénmalig, en na een gelijkschakelingsexamen of selectieprocedure. In dit geval hebben de mensen wiens statuut we wilden wijzigen een gelijkschakeling gekregen. Dat leek ons een logische en normale beslissing. Ze hebben namelijk destijds al het examen afgelegd om hun job te bekomen. Hen dat examen opnieuw laten afleggen, is compleet absurd en kost handenvol geld. Bovendien lopen ze dan nog het risico dat iemand anders na zo’n examen met hun job aan de haal gaat."

Het laatste woord?

Minister Homans blijft erbij dat de selectieprocedure niet opengesteld is voor anderen, zoals hoort voor zo’n functie. Maar dat weerlegt De Regge dus. "Daarbij gaat het ook om objectieve criteria. Wij hebben de berekening gemaakt en beslist dat mensen die al twaalf jaar contractueel in dienst waren, in aanmerking kwamen." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees meer