Ja, er bestaan wilde hamsters in Vlaanderen, ze zijn alleen nog maar met 50

Het zijn enorm schattige diertjes, maar ze kunnen dus ook daadwerkelijk in het wild leven. In Vlaanderen zijn de wilde hamsters wel maar met amper 50 meer en ze bevinden zich allemaal in één klein dorpje. Er werd een zogenaamde hamstercoördinator aangesteld die zich moet bezighouden met de soort van het uitsterven te beschermen. De overheid heeft zelfs subsidies veil voor boeren die hamstervriendelijke gewassen willen telen. 

Wie nog wilde hamsters wil zien, moet in Widooie zijn, een dorp in de buurt van Tongeren. Daar zijn de laatste 50 wilde hamsters van Vlaanderen te vinden. Het gaat enorm slecht met de soort in het wild en dat is te wijten aan het vroegere oogsten van graan. "Als dat gebeurt, dan verliezen ze hun beschutting en vormen ze een makkelijke prooi", legt Inge Nevelsteen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren uit aan De Standaard.

Nevelsteen is aangeduid als 'hamstercoördinator'. Ze overziet dan ook het project om de soort te beschermen. En dat is geen klein projectje. Volgens De Standaard zou minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) daar zelfs 800.000 euro voor klaar hebben liggen.

1.800 euro subsidie

Met dat geld zouden ze landbouwers ervan willen overtuigen hamstervriendelijkere gewassen te telen zoals luzerne of Japanse klaver, aangezien dat gewassen zijn die later geoogst moeten worden en dus de diertjes langer van beschutting voorzien. De boeren die mee instappen in dat project krijgen daar subsidies voor. "Voor luzerne krijgen boeren bijvoorbeeld meer dan 1.800 euro per hectare", vertelt Nevelsteen. Die subsidies zijn nodig omdat die gewassen minder opleveren dan degene die ze anders zouden planten. "We kennen vooralsnog geen gewas dat zowel goed is voor het dier, als voor de opbrengst van de boer", bekent Nevelsteen.

De vraag is natuurlijk waarom de wilde hamster echt gered moet worden in Vlaanderen. "Je kunt niet meteen zeggen dat hij een direct nut heeft", geeft Nevelsteen toe. "Maar in een ecosysteem hangt alles aan elkaar vast." Daarnaast mag het natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dieren zomaar te laten uitsterven omdat ze geen nut hebben. En op de koop toe zijn het uiteraard gewoon leuke diertjes.

© Giphy

Lees meer