Verslavend en razend ongezond: toch zitten studenten massaal aan de energiedrankjes

Uit een onderzoek aan de Hogeschool van de provincie Luik blijkt dat jongeren maar al te goed beseffen dat energiedrankjes zowel mentaal als fysiek heel ongezond zijn. Toch trekken velen zich daar niets van aan. Vooral tijdens het blokken zouden de drankjes voor velen onmisbaar zijn.

De verkoop van energiedrankjes stijgt nog steeds elk jaar met 10 procent. Nochtans zijn die drankjes enorm slecht voor de gezondheid. “De gevolgen voor de gezondheid zijn catastrofaal, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak”, zegt Mehdi El Fassi van Groep IDEWE, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. “Ten eerste is er een verhoogde kans op diabetes type 2. Er is ook een verband met hartproblemen, nierziekten, neurologische problemen en slaapstoornissen. Studies tonen zelfs aan dat de kinderen van vrouwen, die veel energiedrankjes dronken tijdens de zwangerschap, een groter risico lopen op ondergewicht.”

Legale drugs

Maar voor de mentale gezondheid zouden de drankjes nog schadelijker zijn. “We weten dat je na de korte boost een suikerval krijgt, die contraproductief is”, zegt El Fassi. “Dat kan leiden tot psychische problemen, zoals depressie en bipolaire problemen. Je wordt afhankelijk van de cafeïne, je put jezelf uit en stelt je recuperatievermogen danig op de proef. Dat onevenwicht kan snelle gevolgen hebben en kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld verkeersongevallen.”

De Hoge Gezondheidsraad wees er eerder al op dat energiedrankjes veel cafeïne bevatten, verslavend werken en kunnen leiden tot hoofdpijn, angstaanvallen en prikkelbaarheid. Professor toxicologie Jan Tytgat vergelijkt het effect van de pepdrankjes zelfs met een legale drug: “Die drankjes werken in op het hart en op de spieren, maar ook op de hersenen. Het maakt dat jongeren zich onverwoestbaar voelen, en er treden gewennings- en ontwenningsverschijnselen op.”

Gebruikers zijn zich bewust van de gevaren

Eline Dumont, studente aan de Hogeschool van Provincie Luik, ondervroeg 147 mensen uit het derde jaar verpleegkunde over hun gezondheid, hoe goed ze zich voelen, of ze energiedrankjes drinken en of ze zich bewust zijn van de risico’s. Daaruit blijkt dat de meesten zich wel bewust zijn van de mogelijk gevolgen van de drankjes. “Dat is een uitdaging”, zegt El Fassi. “Meer dan de helft van de respondenten schat het gevaar hoog in. Ze zijn zich bewust van de risico’s op hart- en vaatziekten en ook van de verhoogde kans op diabetes. Toch acht 36,5 procent van de respondenten het niet nuttig hun consumptie te verlagen. Zo rijst de vraag: kiezen ze bewust voor energiedrank of willen ze er gewoon bij horen?”

De vaststelling: bijna niemand voelt zich fit. “Niet verwonderlijk” volgens El Fassi. “Meer dan een derde van de respondenten had ook te kampen met gewichtsproblemen. Geen wonder dus dat ze zoeken naar manieren om hun energieniveau op te krikken. Zo goed als alle studenten, gemiddeld 21-22 jaar oud, weten dat hun leeftijdsgenoten die drankjes consumeren. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat ze maandelijks minstens één energiedrankje naar binnen spelen. Bovendien drinkt maar liefst 11,7 procent dagelijks energiedrank. Een op vijf van die veelgebruikers drinkt per dag minstens drie blikjes op.”

Waarom toch drinken?

Waarom drinken jongeren dan energiedrankjes terwijl ze weten dat ze zo ongezond zijn? El Fassi ziet “zich beter kunnen concentreren, tijdens de blokperiode” als één van de belangrijkste motieven. “Nochtans heeft dit soort frisdrank net het omgekeerde effect: ze zorgen voor een korte ‘boost’, maar de vermoeidheid slaat nadien genadeloos toe. Gevolg: je moet er opnieuw drinken. Dat is het verschil met recuperatiedrankjes, zoals Aquarius. Die bevatten geen cafeïne, eerder vitaminen en mineralen.”

Ook zou stoppen met energiedrankjes niet gemakkelijk zijn, zelfs al ben je je bewust van de gevolgen: “Zeven op de tien studenten achten zich in staat om hun consumptie te verminderen. Meer zelfs: 95 procent wil stoppen als ze een volwaardig alternatief aangeboden krijgen, waarschijnlijk omdat ze dus weten dat de consumptie schadelijke effecten heeft. Daarom is deze studie van groot belang voor zij die aan gezondheidspromotie doen. Gebruikers bewust maken van de risico’s is duidelijk niet voldoende: ze kennen de gevolgen en drinken vrolijk verder. Er moeten alternatieven onderzocht en aangeboden worden.”

Bron: Nieuwsblad, Belang van Limburg

Lees meer