Nog nooit vielen er zoveel slachtoffers op een fiets

Met de fiets naar school of naar het werk klinkt altijd veel beter dan met de auto. Maar blijkbaar is met de fiets gaan toch minder veilig geworden dan vroeger. Volgens Het Rekenhof zouden er meer lichtgewonden vallen met de fiets. Rijden we onveilig of ligt het aan de wegen?

De verkeersveiligheid in het algemeen is tussen 1999 en 2016 verbeterd, behalve voor fietsers. "Er waren in 2016 55 dodelijke, 846 zwaargewonde en 7.179 lichtgewonde fietsslachtoffers", luidt het in het bericht van Het Rekenhof, een instelling die de openbare financiën controleert van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Volgens de instelling is er wel een lichte toename van het fietsgebruik voor woon-werk- en woon-schoolverkeer sinds 2012- 2013.

Onveilig?

Je moet je niet meteen onveilig gaan voelen op je fiets, maar je kan natuurlijk wel altijd veiliger fietsen. Het aantal dodelijke en zwaargewonde fietsslachtoffers daalde tussen 1999 en 2016, maar het aantal lichtgewonden steeg met 35 procent.

De reden hiertoe kan van alles zijn. Misschien fietsen wij veel nonchalanter dan vroeger en zijn wij op de fiets met zaken bezig die niet mogen, zoals een sms'je sturen? Volgens sommigen zou het kunnen liggen aan de opmars van de elektrische fiets. Maar er wordt vooral met de vinger gewezen naar de infrastructuur van de fietswegen. "Uit de meest recente inventaris, van 2012, bleek dat het conceptuele BFF (het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, nvdr.) was uitgebreid tot 12.086 km." Volgens Het Rekenhof verlopen deze werken erg traag. "Gemiddeld wordt 75 km nieuwe fietspaden per jaar aangelegd. Nog 3.637 km wacht op aanleg en 4.444 km op aanpassing." Het zou bijna 50 jaar duren voor het volledige BFF gerealiseerd is. Normaal gezien zou het eind 2012 klaar moeten zijn.

Volgens het rapport gaat de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) akkoord met de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. "Hij wees erop dat het BFF de leidraad blijft voor de uitbouw van het fietsnetwerk en dat de ambitie om jaarlijks 100 miljoen euro te investeren streng opgevolgd wordt."

Lees meer