Reactie op stakingsdag: N-VA wil de geldstroom naar spoorvakbonden dichtknijpen

De N-VA uit scherpe kritiek aan het adres van de spoorbonden. Uitgerekend nu de socialistische overheidsvakbond ACOD het treinverkeer verstoort, wil de partij hun dotatie verlagen. Ook verwijt de N-VA de ACOD overheidsgeld in te zetten om propaganda te voeren tegen de overheid.

N-VA wil dat het bedrag van de jaarlijkse overheidsdotatie aan de spoorbonden herzien wordt. Dat schrijven de kranten van De Persgroep. Volgens de N-VA is die veel te hoog en onrealistisch. Er wordt aangekaart dat spoorwegwerknemers met belastinggeld betaald worden om zich aan te sluiten bij de vakbond. Wie dus een lidkaart van de ACOD koopt, krijgt die helemaal terugbetaald. Hoe financieren de vakbonden dat? Met een dotatie die ze van de spoorwegmaatschappij krijgen.

In 2016 ging ongeveer 10 miljoen euro van het spoor naar de vakbonden. ACOD- CGSP, die vandaag staakt tegen de plannen van de federale overheid, kreeg de grootst geldsom. De rest ging naar het christelijke syndicaat ACV Transcom en het liberale VSOA. De helft van het budget zou gebruikt zijn om vrijgestelde personeelsleden uit te betalen, de andere helft werd besteed aan syndicale premies en de vorming van hun leden.

Vakbonden houden cijfers geheim

Wat opvallend is: de spoorwegmaatschappij zelf weet niet hoeveel leden er aangesloten zijn bij de vakbonden. Dat wordt geheim gehouden. Daarom krijgen de vakbonden een dotatie op basis van het totale aantal werknemers bij het spoor, ongeveer 32.000 mensen. Of die nu bij de vakbond aangesloten zijn of niet heeft geen belang. Concreet krijgen de vakbonden 125 euro per personeelslid. Die premie is door de jaren heen fors gestegen. ACOD-voorzitter Ludo Sempels beweert dat nog altijd 85 procent van de spoorwegwerknemers aangesloten is bij een vakbond.

N-VA pleit nu voor een “nieuw, transparant systeem”. De partij vindt het niet kunnen dat vakbonden “een blanco cheque” krijgen. “Hoe kan je nu geld krijgen voor leden die je niet hebt?”, zegt N-VA-parlementslid Inez De Coninck. “De vakbonden krijgen meer geld dan ze nodig hebben.”

“Overheidsgeld wordt tegen de overheid gebruikt”

Gezien de socialistische vakbond vandaag staakt tegen de plannen van de regering voor de minimale dienstverlening op het spoor, zou het voorstel van de N-VA als een provocatie tegenover de vakbonden gezien kunnen worden. “Zij zetten hun overheidsgeld dus in om propaganda te voeren tegen de overheid”, stelt De Coninck.

Sempels gaat niet mee in de redenering van De Coninck. Volgens hem is het logisch dat de samenleving geld pompt in sociaal overleg. “Met onze dotaties organiseren wij sociaal overleg”, zegt hij in De Morgen. “Dat is in het belang van de hele samenleving. Net zoals politieke partijen zoals N-VA ook een dotatie krijgen."

Andere regeringspartijen willen ook de discussie over de dotaties openen, maar niet nu. “Laten we eerst zorgen dat de sociale rust terugkeert", zegt CD&V-kopstuk Jef Van den Bergh. Open Vld wil het debat pas aangaan na de volgende sociale verkiezingen.

Lees meer