Terecht of erover? Nu betaald verlof om voor ziek huisdier te zorgen in Italië

In Italië heeft een rechter gisteren een uitspraak gedaan die grote gevolgen kan hebben op de werkvloer: hij oordeelde dat zorgen voor een ziek huisdier kwalificeert als wat wij “klein verlet” noemen.

Klein verlet heet officieel “omstandigheidsverlof en verlof om dwingende redenen”. Werknemers hebben het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van hun normale loon bij bepaalde familiale gebeurtenissen, om hun burgerplichten of -taken te vervullen, en om voor het gerecht te verschijnen in ons land.

Zo krijg je twee betaalde dagen als je trouwt, één dag als een kind trouwt, tot drie dagen bij een overlijden van een naaste. Een overzicht van types klein verlet, vastgelegd door de nationale wetgeving, vind je hier.

Op je zieke hond passen, staat daar niet tussen. Maar, in Italië kan het sinds gisteren wel. Een rechter oordeelde daar immers dat de eis van een Romeinse universiteitsmedewerkster om twee dagen vergoed te krijgen die ze thuisbleef om voor haar zieke hond te zorgen wel degelijk een goeie reden is voor “klein verlet”.

Argumentering

De vrouw kreeg steun van de dierenrechtenorganisatie Lega Anti Vivisezione om van haar claim om betaald te worden voor die twee dagen een rechtszaak te maken.

Volgens de rechter ligt het toekennen van klein verlet voor mensen die voor een ziek dier willen zorgen logischerwijze in lijn met de strenge wetten die in Italië heersen voor dierenverwaarlozing. In het land kan je boetes tot 10.000 euro krijgen als je niet goed zorgt voor je huisdier.

Lees meer