Rood licht voor het nieuw decreet lokaal bestuur!

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Nu de raad van state het licht op groen heeft gezet krijgt minister Homans haar zin.  Met het nieuwe decreet lokaal bestuur gaan de OCMW’s  vanaf  1 januari  2019 geïntegreerd worden in de gemeentebesturen.  Terwijl veel gemeentebesturen een kreet van opluchting slaken, m.b.t. de financiën en begroting, krijgen de zwakkeren in onze maatschappij weer een harde dreun te verwerken door de Vlaamse regering.

Het OCMW is een bestuursorgaan die in het leven is geroepen om maatschappelijk welzijn te garanderen in onze gemeenschap. Vooral zijn aparte rechtspersoonlijkheid zorgde er voor dat OCMW’s los van gemeentebesturen een sociaal beleid op poten konden zetten ten dienste van elke inwoner. Los van de sociale dienstverlening is het OCMW een instantie die essentieel is voor hulpbehoevenden in onze samenleving. Diegene die uit het sociaal vangnet vlogen konden als laatste reddingsmiddel terecht bij het OCMW, waar maatschappelijk werkers al het uiterste uit de kan halen om de cliënt weer op het rechte pad te helpen.

Nu de OCMW’s in rook opgaan onder het motto van “administratieve vereenvoudiging, budgettering en efficiënte bestuurlijke organisatie.” zullen gemeenten het takenpakket maatschappelijk welzijn op zich moeten nemen. Of dat gemeenten de bevoegdheid sociaal beleid met evenveel oog zullen behandelen als pakweg de bevoegdheid mobiliteit valt nog af te wachten en of elke OCMW-werknemer zijn job behouden blijft (zoals veel gemeentebesturen beloven) zal nog in de toekomst moeten blijken?

Tot slot mogen ook OCMW-raadsleden het ontgelden. Hun mandaat verdwijnt en daarmee wordt dan ook een einde gemaakt aan de politiek betaalde zitjes. Het soms zeer goede en harde werk van een OCMW- raad wordt door het nieuwe decreet graag teniet gedaan ten koste van het bestuurlijk financiële plaatje. Als er al een politiek orgaan bestond waar er nog constructief kon samengewerkt worden onder politici dan was het wel binnen het OCMW. Laat ons hopen dat in de toekomst maatschappelijk welzijn niet in de gemeentelijke doofpot verdwijnt. Een ding is alvast zeker, de sociale dienstverlening zal zeker geen prioriteit meer zijn voor gemeenten als voor 2019 en dat zullen we allen merken en in het bijzonder diegene met moeilijkheden binnen onze gemeenschap.