Het moet een vrije keuze blijven om huisvrouw of huisman te worden

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Het is een vrije keuze om een huisvrouw of huisman te worden. Mensen zijn net geëmancipeerd als ze vrij de keuze kunnen en mogen maken. Huismannen en huisvrouwen moeten niet bestraft worden, maar verdienen net waardering. Niet alleen financieel of sociaal, maar ook qua beeldvorming. Hij reageert hierop het voorstel van Gwendolyn Rutten.

Open VLD wil de fiscale voordelen voor gehuwden hervormen zodat huisvrouwen gestimuleerd worden om een job te zoeken. Gwendolyn Rutten wil zo de emancipatie bevorderen.

Het huwelijksquotiënt aanpassen?

De Open VLD wil een hervorming van het huwelijksquotiënt. Dit huwelijksquotiënt wordt toegepast wanneer één gehuwde of wettelijk samenwonende partner weinig of geen beroepsinkomsten heeft. Voor de belastingberekening wordt in dat geval het laagste inkomen aangevuld tot maximum 30% van het totale beroepsinkomen van het gezin: een belastingvoordeel zeg maar.

Rutten haalde een aantal redenen aan voor dit voorstel: “We willen dat ze werken, dat ze opgeleid worden. Want de opleidingsgraad van de moeder is zeer bepalend voor een kind. Als je moeder laag is opgeleid, dan heb je een grote kans dat je zelf de school verlaat zonder diploma.” Het komt haast over dat ze er van uit gaat dat huismoeders vooral lager opgeleid zijn. Dat is een pijnlijke mening over de huismoeder. Huismoeders kunnen ook hoog opgeleid zijn, die keuze heeft niet noodzakelijk altijd met de opleidingsgraad te maken.

Huisvrouwen zijn managers

Huisvrouwen zijn ook managers. Ze zijn de house manager, ze runnen het bedrijf van het huishouden: de kinderen opvangen en begeleiden, budgettering van het gezin, sociale contacten met verenigingen en schoolleven, vaak nog mantelzorg en nog zoveel meer. Dit 7 op 7 dagen en 24 uur op 24 uur. Huisvrouwen werken weldegelijk en meestal zonder echte waardering. Bij de term huisvrouw wordt nog vaak gedacht aan de vrouw aan de haard, die niet buiten de 4 muren komt. Die beeldvorming is spijtig.

Over de huismannen wordt op één of andere manier gezwegen door de politieke partij. Zij bestaan nochtans ook. Mogen zij het belastingvoordeel dan wel behouden om zo de emancipatie van de vrouw te bevorderen mevrouw Rutten? Huisvrouwen en huismannen werken weldegelijk. Er is geen syndicaat voor huismannen en huisvrouwen, maar ik kom als werkende graag op voor hun rechten.

Flexibiliteit stimuleert om te gaan werken

In plaats van een negatief voorstel te voeren om het belastingvoordeel af te schaffen, zou het beter zijn om het aantrekkelijker te maken om te gaan werken. Inzetten op flexibele uren, aangepast werk, goede werkomstandigheden, enzo... Dan zullen vele huisvrouwen en huismannen gestimuleerd worden om na te denken om te gaan werken, omdat ze weten dat ze een goede balans kunnen maken tussen werk en gezin.

En beste Gwendolyn Rutten, u bent een slimme en constructieve politica, maar met dit voorstel haalt u veel huismoeders door het slijk. Respect voor het werk van vele huisvrouwen en huismannen. In plaats van te focussen om geld te halen bij de gezinnen, kan er beter gefocust worden op de aanpak van sociale en fiscale fraude.

Het is een vrije keuze om een huisvrouw of huisman te worden. Mensen zijn net geëmancipeerd als ze vrij de keuze kunnen en mogen maken. Huismannen en huisvrouwen moeten niet bestraft worden, maar verdienen net waardering. Niet alleen financieel of sociaal, maar ook qua beeldvorming.

Philip Brughmans

(MDC)