Pleegzorg wordt nu ook mogelijk voor jongeren tot 25

Pleegzorg zal niet langer bruusk stoppen op de dag dat je 18 jaar wordt. De Vlaamse meerderheidspartijen dienden een voorstel in om van pleegzorg te kunnen genieten tot je 25ste en hopen dat het voorstel nog wordt goedgekeurd voor Kerstmis.

Wie 18 jaar wordt, verliest op die verjaardag ook het statuut van pleegkind en komt er alleen voor te staan. Zo'n bruuske gebeurtenissen kennen soms een dramatisch einde, want veel jongeren weten niet waarheen nadat ze niet meer op de steun van pleegzorg kunnen rekenen.

Daar wil de Vlaamse regering nu iets aan doen door de pleegzorg te verlengen tot 25 jaar. Het zijn de drie meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement die het voorstel hebben ingediend en ze hopen dat het voorstel nog voor het kerstreces wordt goedgekeurd.

Hotel mama

Vlaamse jongeren verlaten gemiddeld op hun 25ste pas Hotel Mama. Daarom is nu ook gekozen om de pleegzorg tot 25 op te trekken. "Het kan niet dat de meest kwetsbaren eerst op straat worden gezet, vandaar deze wijziging", aldus Vlaamse Parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA- en Martine Taelman (Open VLD) in De Standaard.

Hogere studies

De stopzetting van pleegzorg op 18 jaar stond al langer onder druk, maar verlenging werd vaak niet toegekend, omdat pleegouders dan ook verantwoordelijk zijn voor de eventuele hogere studies die pleegjongeren willen aanvatten.

Katrien Schryvers zegt dat het klopt dat de vergoeding die pleegouders krijgen voor hun pleegkinderen niet volstaat om ook de kosten voor hogere studies te dekken, "maar dat daar sinds 2014 wordt aan tegemoetgekomen, door pleegkinderen altijd recht op een studietoelage te geven".

Nog nieuw

De Vlaamse regeringspartijen stellen ook voor jeugdrechters opnieuw de mogelijkheid te geven om kinderen meteen tot hun 13de jaar in pleeggezin te plaatsen. Vroeger kon dat al, maar die regel werd in 2014 afgeschaft.

Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe beslissing gemaakt worden door de jeugdrechter, maar uit hoorzittingen is gebleken dat kinderen graag meer duidelijkheid willen over wat er met hen zal gebeuren als ze niet op korte termijn terug kunnen naar hun eigen ouders. Vanaf 13 jaar moeten de kinderen wél om de drie jaar opnieuw naar de rechtbank om te horen wat er met hen zal gebeuren.

Ook nog nieuw in het regeringsvoorstel is dat er binnenkort ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg voor een pleegkind of pleeggast kunnen op zich nemen. Dat is handig als een huidig pleeggezin zou gaan scheiden, maar ook voor jongeren die veel zorg nodig hebben: die zorg kan dan gedeeld worden.