Slachtoffers Bart De Pauw zoeken toch raad bij advocaat

Door de huiszoeking bij de VRT gisteren, hebben verschillende slachtoffers van Bart De Pauw toch een advocaat in de arm genomen. Enkelen onder hen willen zo garanderen dat hun anonimiteit gegarandeerd blijft, 

De zaak Bart De Pauw zorgde voor een storm aan reacties, zowel in de mediawereld als op sociale media. Omdat het gerecht zich nu ook met de zaak moeit, om zo de waarheid op tafel te leggen, voelen de slachtoffers, die anoniem bij de VRT de zaak hadden aangeklaagd, zich nu genoodzaakt om een advocaat in de hand te nemen.

Christine Mussche

Die advocaat is meester Christine Mussche geworden. Mussche specialiseert in zedenzaken, ze gaf gisteren en eergisteren ook meteen commentaar op de zaak bij zowel VRT als VTM. Nu wil zij ervoor zorgen dat de slachtoffers, die niet met hun naam in de media willen, hun anonimiteit niet ten grabbel gegooid wordt.

“Men heeft die slachtoffers gegarandeerd dat ze anoniem zouden blijven, maar doordat er nu een gerechtelijk onderzoek is, kan die misschien in het gedrang komen", zegt ze aan VTM NIEUWS. "Ze zijn daar bezorgd over, niet in het minst omdat sommigen enige bekendheid genieten.”

Anoniem blijven

Tegelijk maakt Mussche zich weinig illusies over de anonimiteit van de vrouwen die naar voor kwamen. "De vraag is of dat dat in deze hypergemediatiseerde zaak nog mogelijk is.” Zeker nu het gerecht er mee gemoeid is, wiens doel tijdens de huiszoeking bij de VRT was om onder andere de identiteit van de slachtoffers te verifiëren. Zo willen ze tot op de bodem van de zaak komen, zelfs als er geen klacht is ingediend.

Stalking is namelijk een misdrijf waarvoor geen klacht moet ingediend worden om een onderzoek op te starten. Het gerecht kan dan zelfstandig beslissen om een onderzoeksrechter aan te stellen en een onderzoek te starten. Hetzelfde is waar voor onder andere verkrachting en geweldpleging.

Lees meer