Nergens in Europa is er zo’n grote ‘rassenscheiding’ in sportclubs als in Vlaanderen

Nergens in Europa wordt er op etnisch en cultureel vlak zo gesegregeerd gesport als in Vlaanderen. Dat blijkt uit een Europees onderzoek. Maar liefst de helft van alle leden van een sportclub in Vlaanderen sport exclusief met mensen van dezelfde etnische of culturele groep.

Er wordt nergens zo gesegregeerd gesport als hier. Zo scoorde Vlaanderen veel slechter dan de negen andere onderzochte Europese landen op het vlak van integratie in sportclubs. Dat blijkt uit de studie Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs, waaraan 1.002 Vlaamse sportclubs deelnamen. Dat melden de kranten van De Persgroep. In heel Europa sport gemiddeld één vijfde van de sporters in een club exclusief met mensen van dezelfde etnische of culturele groep. In Nederland en Duitsland is dat respectievelijk 14 en 6 procent, in Vlaanderen dus 50 procent.

Volgens hoofdonderzoeker en sportsocioloog Jeroen Scheerder (KU Leuven) is er een “zware ondervertegenwoordiging van kansengroepen in onze sportclubs, vooral van mensen met een migratieachtergrond”. Scheerder stelt dat de verschillende etnische en culturele groepen in ons land vooral op zichzelf gericht zijn. Ook zouden er weinig acties komen van de mensen met een migratieachtergrond zelf.

“Iedereen welkom”, maar amper inspanningen

Nochtans heeft bijna elke club in zijn folder staan dat iedereen welkom is, ongeacht de etnische of culturele achtergrond. Ook meldt 38,8 procent van de Vlaamse clubs dat ze maatschappelijk kwetsbare groepen willen integreren in hun sportvereniging. Mensen met een migratieachtergrond worden wel het minst vaak aangesproken om bij de club te komen. Zo geeft slechts 13 procent van de Vlaamse sportclubs aan dat ze specifiek voor hen initiatieven organiseren. Het Europese gemiddelde ligt op 18 procent.

Begin 2017 meldde Knack al dat in maar liefst 36 procent van de Vlaamse sportclubs geen enkel lid van vreemde origine zit. Daarmee zitten we op het Europese gemiddelde, maar een stuk hoger dan bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. In amper In 5 procent van de Vlaamse sportclubs vormen leden met een migratieachtergrond de meerderheid.

Subsidiepolitiek als boosdoener?

Heel wat opiniemakers stellen dat de subsidiestroom naar sportclubs moet veranderen om deze sportsegregatie op te heffen. Maar Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) is het daar “totaal mee oneens”: “Zo heeft 36 procent van de clubs geen enkel lid met een migratieachtergrond, evenveel als het Europees gemiddelde. Het beeld is veel genuanceerder. Er staat ook in de studie dat we veel vooruitgang hebben geboekt. We zijn dus niet van plan om op basis hiervan ons beleid te wijzigen.”

Lees meer