Controversiële onkruidverdelger glyfosaat (Roundup) vijf jaar langer toegestaan in Europa

De beruchte onkruidverdelger glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Roundup, is vijf jaar langer toegestaan in de Europese Unie. Het product zou volgens verschillende studies kankerverwekkend zijn. 18 landen stemden voor, 9, waaronder België, tegen en 1 land onthield zich.

Er wordt binnen de Europese Unie al enige tijd gediscussieerd over glyfosaat. De onkruidverdelger had nog een vergunning tot 15 december en dus moest de Europese Commissie snel een beslissing nemen of Roundup werd automatisch verboden. Een eerdere stemming om de licentie met tien jaar te verlengen lukte niet, maar nu komt er toch een verlenging met vijf jaar.

De ommekeer zou er gekomen zijn doordat Duitsland zich nu wel als voorstander heeft uitgesproken. Die verrassende beslissing zal het vertrouwen tussen de partijen die in Duitsland een regering proberen vormen niet ten goede komen.

België stemde wel tegen. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wou geen verlenging van de licentie zonder afspraken over het afbouwen van het gebruik en het subsidiëren van mogelijke alternatieve manieren om onkruid te verdelgen.

Kankerverwekkend ...

Glyfosaat is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw. Concentraties van het middel zijn ook vaak te vinden in drinkwater en levensmiddelen. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren 70 op de markt onder de naam Roundup.

Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek hebben het goedje als kankerverwekkend geklasseerd bij consumptie.

... of toch niet?

Maar vorig jaar stelde de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep die bestaat uit internationale experts op het gebied van bestrijdingsmiddelen en die onder meer advies uitbrengt aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

In dat nieuwe onderzoek werden diverse studies met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat glyfosaat kanker kan veroorzaken als mensen producten eten waar de stof in voorkomt.

In België verboden voor particulieren

In ons land is het voor particulieren niet meer toegelaten om glyfosaat (Roundup) te kopen en te gebruiken. Landbouwers en andere professionele gebruikers mogen het wel nog steeds gebruiken. Onderzoek toonde aan dat sommige winkels dat verbod echter niet al te strikt navolgen.

Lees meer