Als je deze studierichtingen kiest, dan heb je al vanaf dag één werk

De zorgsector schreeuwt meer dan ooit om nieuw personeel. Bij de VDAB kwamen dit jaar al bijna 13.000 vacatures binnen voor verpleegkundigen en zorgkundigen. In tegenstelling tot andere sectoren, waar de concurrentie tussen pas afgestudeerde werknemers groot is, kan je met een studie in de zorgsector dus meteen aan de slag. En toch zijn er te weinig studenten.

De zorgsector is al een hele tijd een knelpuntberoep, maar het wordt steeds erger. Er staan dit jaar al liefst 4.000 vacatures meer open dan in 2016. Vooral naar drie beroepen is in de sector veel vraag. Er waren dit jaar al 7.800 vacatures voor verpleegkundigen, bijna 5.000 voor zorgkundigen, en nog eens 1.100 voor hoofdverpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

20.000 open vacatures?

Het wordt de komende jaren nog erger, want er zullen nog meer verpleegkundigen nodig zijn, terwijl het aanbod krimpt. Eén van de redenen is de vergrijzing van de bevolking. Volgens prognoses zal het tekort halverwege deze eeuw al opgelopen zijn tot meer dan 20.000.

Opvallend is dat ook bij de zorgkundigen een sterk tekort ontstaan is. In vijf jaar tijd is het aantal niet ingevulde vacatures bijna vervijfvoudigd. Zorgkundigen zijn opgeleid om een specifiek takenpakket te vervullen, waarbij ze onder toezicht van een verpleegkundige staan.

Te weinig studenten

Gehoopt wordt dat de grote vraag naar personeel in de zorgsector jongeren ertoe zou aanzetten om zich in grotere aantallen in te schrijven voor deze opleidingen, maar dat is helaas niet het geval. Dit jaar zijn 1.500 studenten minder begonnen aan de opleiding verpleegkunde, stelt Patrick Vynck, directeur Ouderenzorg bij Zorgnet-lcuro, vandaag in Het Nieuwsblad.

Volgens hem zijn er een paar oplossingen om de job weer aantrekkelijker te maken. Ten eerste moet het werk leefbaar blijven, zodat personeel langer aan de slag kan blijven. Ten tweede moet de administratieve last naar omlaag, zodat minder tijd achter een computerscherm moet worden doorgebracht. En tot slot moet de verhouding tussen werk en gezin verbeteren.

Andere knelpuntberoepen

Volgens de statistieken van de VDAB is de zorgsector al jaren een zwaar knelpuntberoep, samen met enkele andere vaste waarden. België blijkt bovendien kampioen te zijn in openstaande vacatures. Zo is er ook nog steeds een grote vraag naar technici en bouwpersoneel. Zelfs de ICT-sector kampt met problemen aangezien de opleidingen niet snel genoeg evolueren in overeenstemming met de technologische vooruitgang. En ook vrachtwagen- en buschauffeurs, en medewerkers van call-centers, behoren tot het lijstje met beroepen waar je normaal heel snel werk zou kunnen vinden.

Lees meer