Nieuwe kerststalrel in Italië: Jezus en Maria in vluchtelingenbootje

Een nieuwe kerststalrel: in de Italiaanse stad Castenaso  bedacht burgemeester Stefano Sermenghi dat er een rubberboot centraal moest staan in de kerststal, omdat ook dit jaar weer zo’n honderdduizend Afrikaanse bootmigranten naar Italië gereisd zijn.

Op het plein in Castenaso ligt nu een grijze rubberboot in de kerststalrel met daarin een grote houten Maria die een kleine houten Jezus vasthoudt. Naast de boot staan Jozef, de drie koningen, de os en de ezel. Onder de rubberboot ligt een blauw zeil dat de Middellandse Zee uitbeeldt. Het idee kwam van burgemeester Stefano Sermenghi. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Huffington Post.

Omdat het tafereel een lawine van kritiek over zich krijgt, lichtte Sermenghi de beslissing toe op tv: “De rubberboot is een teken van openheid naar migranten toe, maar tegelijkertijd een verzoek om respect voor de tradities van de Italianen.” Hij wilde naar eigen zeggen een statement maken omdat veel Italianen alleen maar spreken over de integratie en het verwelkomen van bootmigranten, maar weinigen concreet iets doen.

Traditie van controverse

Net zoals bij ons is het in het hyperkatholieke Italië de gewoonte om in december overal kerststallen in te richten. Maar de Italianen gaan net iets creatiever om met het concept. Zo stond er vorig jaar een kerststal met daarin een paar vrouwen met boerka's. Ook het feit dat de kerststal ontbrak in een school met veel islamitische leerlingen, stootte op veel kritiek. De klacht is altijd dat de Italiaanse, christelijke tradities ondermijnd worden.

De bisschop is razend

Burgemeester Sermenghi beweert dat hij geen controverse wou veroorzaken, hij zou zelfs op voorhand met de parochie overlegd hebben. Maar de bisschop van Bologna is allesbehalve tevreden met de kerststal. In de regionale krant Il resto del Carlino zegt Monsignor Ernesto Vecchi: “In een kerststal hoort Jezus in een voederbak te liggen en nergens anders. Dat staat voor God, de rijkaard, die zich voor ons arm heeft gemaakt. Er mag best een rubberboot in een stal aanwezig zijn, maar daar mogen Maria en het kindje niet in zitten.”

Lees meer