Vuurwerk op Nieuwjaar? Dit moet je weten als je het feestje niet wil 'verknallen'

De dagen worden langer, de kerstcadeaus zijn vanonder de boom uit, er wordt massaal drank in huis gehaald … Het is duidelijk dat Nieuwjaar dichterbij komt. En daar hoort natuurlijk vuurwerk bij. Maar het afsteken van buskruit is zeker niet ongevaarlijk. Hou daarom rekening met deze veiligheidsregels zodat je het feest zeker niet ‘verknalt’.

Als je zelf vuurwerk afsteekt, moet je uit je doppen kijken. Elk jaar raken er mensen zwaar verbrand en gebeuren en ongelukken, die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. De FOD Economie wil daar komaf mee maken en verspreidt nu een folder met tips om voorzichtig met vuurwerk om te gaan. Hun kernboodschap: “Vuurwerk gebruiken mag, maar onder bepaalde voorwaarden.” Dit zijn de rules:

1. Vraag bij de gemeente of de politie of het afsteken van vuurwerk in jouw dorp toegelaten is en onder welke voorwaarden

© istock

In meer dan één op de vijf Vlaamse steden en gemeenten is het verboden om zelf vuurwerk af te steken. In Vlaams-Brabant geldt dat verbod in maar liefst 15 gemeenten. Dat heeft alles te maken met de luchthaven van Zaventem. In Limburg mag je bijna overal knallen.

2. Bewaar je knalerwten, Bengaalse lucifers, vuurpijlen en Chinese rollen in een afgesloten, droge ruimte buiten het bereik van kinderen

© istock

3. Lees de gebruiksaanwijzing volledig

© istock

Zo kan je heel wat ellende voorkomen.

4. Steek je vuurwerk op een open plaats af

© istock

Ideaal is een vlakke, open zone, die horizontaal en hard is, liefst ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.

5. Schiet geen vuurpijlen af als het hard waait

© istock

Je kan niet voorspellen waar ze heen vliegen.

6. Hou je aan de leeftijdsgrenzen voor de categorie van vuurwerk die je wil gebruiken

© istock

7. Zorg ervoor dat toeschouwers op een veilige afstand staan

© istock

8. Zorg ervoor dat je huisdieren veilig en beschut zijn

© istock

Vooral honden zijn erg bang voor het lawaai van vuurwerk.

9. Er moet altijd water en een brandblusapparaat in de buurt zijn

© istock

10. Blijf nuchter

© istock

Vlieg pas na het vuurwerkavontuur in ‘den drank’. Zo besef je op elk moment waar je mee bezig bent.

11. Draag een veiligheidsbril of duikbril

© istock

Wie het vuurwerk aansteekt, moet zijn ogen zo goed mogelijk beschermen.

12. Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten

© istock

Vermijd nylon, fleece en microvezel. Je zou de eerste niet zijn …

13. Steek je vuurwerk af in een buis, stevig in de grond

© istock

Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat voor je een andere pijl in dezelfde buis plaatst.

14. Gebruik geen lucifers of aansteker

© istock

Het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en niet genoeg tijd hebt om we te komen. Gebruik een aansteeklont. Een sigaar of sigaret kan ook werken.

15. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten

© istock

Blijf daarna ook op voldoende afstand.

16. Richt aangestoken vuurwerk nooit naar een persoon

© istock

Je zou wel gek zijn!

17. Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm

© istock

18. Steek je vuurwerk nooit aan als je erover buigt

© istock

19. Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel als de lont is aangestoken

© istock

Als het vuurwerk niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.

20. Probeer nooit om een lont, die niet heeft gewerkt, aan te steken

© istock

21. Doof alle gloeiende resten onmiddellijk uit

© istock

22. Ruim de afsteekzone op

© istock

Opgeruimd staat netjes!

Veel plezier!

© istock

Lees meer