100% wind,water zon energie kost 3 tot 5x meer dan alternatieven. N-VA heeft een punt

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Elia en 4 Ministers zetten hun schouders onder een project die gaat voor 80% hernieuwbare energie (zon, wind, water ) en tegelijkertijd het uitfaseren van fossiele en nucleare centrales

Johan Albrecht mag de regering voor 100K eens vertellen wat ze kunnen lezen in zijn boek voor 20euro.

Hij mag het nog eens uitrekenen... Fantastisch. De waarde van een advies lijkt proportioneel met de prijs die eraan hangt volgens mij. In elk geval staat zijn advies vooral beredeneerder en minder ideologisch onderbouwd in de markt.

Blijft het licht branden als we de kerncentrales sluiten? Wat zijn de ecologische en financiële gevolgen van de kernuitstap? Zijn subsidies noodzakelijk om investeringen in vervangcapaciteit uit te lokken? Biedt een forse toename van de invoer van elektriciteit de eenvoudigste oplossing? Of moeten we net de vraagzijde intelligenter beheren? En welke opportuniteiten bieden elektrische voertuigen?

Er is niet één unieke energietoekomst. Wel willen we een energiesysteem dat tegelijkertijd betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar is. Kunnen we de drie doelstellingen van het energietrilemma verzoenen? In dit boek verkennen we vanuit het trilemma-perspectief het Belgische elektriciteitslandschap van 2030. We beantwoorden bovenstaande vragen en wijzen op de belangrijkste afwegingen of trade-offs volgens het energietrilemma. Onze analyse toont aan hoe een ambitieus beleid gebruik kan maken van technologische evoluties om het energietrilemma te realiseren.

Albrecht is zogenaamd objectief, maar toch geen notoire voorstander van het openhouden van kerncentrales... "Er is geen enkele garantie dat het veel later sluiten van de kerncentrales op lange termijn veel goedkoper uitvalt."... zijn zijn woorden. Bizar dat technologie die gemakkelijk 60jaar kan gebruikt worden nu geforceerd opgedoekt wordt na 50jaar van 1975 - 2025...

Maar goed laten we het debat wat spijzen met wat bijkomende argumenten.

100% Wind-Water-Zon kost 3-5x duurder dan alternatieven

Berekend in de VS

Laten we voor het gemak de Amerikaanse cijfers uit het rapport extrapoleren op België.

 • Windenergie: 10.000 windmolens van 5 Gigawatt, vraagt een investering van 50miljard, en een herhaling van die investering om de 15-25 jaar. Of op 60 jaar gerekend investeer je 100miljard
 • Zonneparken: 300km2 , investeer je 106miljard, en vraagt een vernieuwing en onderhoud van de invertoren na 7-10jaar en panelen na 40jaar
 • Zonnepanelen op de huizen en bedrijven, arato van 1,4miljoen woningen, kost 150miljard of 10.000euro per huis.
 • Zij voorzien een hydrobackup, wat volgens mij technologisch niet mogelijk is in België. Daar hangt een prijskaartje aan van 320miljard.

Vergelijken we dit met het Elia plan

 • Windenergie: 24Gigawatt of de helft minder. Lijkt ook logisch want zoveel plaats is er niet in België om al die windmolens te zetten. Als de Zee, West en Oostvlaanderen vol gaan staan, zal het genoeg zijn... 24Miljard lijkt genoeg voor Elia, maar vergeten ze even handig de levensduur van die windmolens mee te rekenen. Dus hun plan kost op vlak van windenergie 50miljard.
 • Zonneenergie leggen ze de last volledig op de schouder van de burger, en begroten ze ALLE HUIZEN met zonnepanelen. Dat is dan 60miljard, zonder de verniewing van invertoren en zonnepanelen te rekenen. Je mag dus gerust 120miljard rekenen.
 • De backup kan ik niet direct goeie cijfers uit hun rapport halen. Maar mij lijkt het logisch dat elk huis dan ook een Teslabatterij mag installeren, of 60miljard bijkomend mag investeren.
 • Finaliseren ze met 2Gigawatt bijkomende gascentrales ter vervanging van 6miljard kerncentrales.

En de Kernenergie berekening

Amerikanen durven het intellectueel aan om ook die oplossing ernaast te leggen. En gelijk hebben ze... Je moet durven een kat een kat noemen...

 • 180Miljard Generation III+ AP (Advanced Passive) Reactors
 • 134Miljard Generation III APR (Advanced Pressurized) Reactors based on South Korea’s price for U.A.E.
 • 60Miljard Generation IV Molten Salt Reactors

Een van mijn lievelingsboeken: The Ecological Tax Reform van

Ernst Ulrich von Weizsäcker

een lange samenvatting kun je hier online lezen

Het boek is geschreven in de jaren '92 na de petroleumcrisis. EN heeft dus econometrisch het effect van de stijgende energieprijzen en de verschillende taksen op energie en het effect op de economie blootgelegd.

Een van de interessantste conclusies is, dat elke 10% verhoging van taksen op energie de CO2 met 7.5% reduceert na 10jaar.

Als Belgie zijn CO2 verslaving 75% wil reduceren moet ze gewoon 100% CO2 taksshift op alle vormen van fossiele energie, inclusief verwarming, vliegreizen, steenkolen, aardgas invoeren. Arato van 5% per jaar... Een parcours van 20 jaar moet de energieafhankelijk met 75% reduceren door heel eenvoudigweg de economie of het gedrag van de burger zich te laten aanpassen..

Wat ook leuk is om lezen: Ulrich voorspelde in '92 dat zonnenergie te duur was.... Uiteraard heeft hij upgrades geschreven van zijn boeken factor 4, en zijn recentste factor 5

Toen Factor Four voor het eerst in 1997 werd gepubliceerd, veranderde het hoe economen, beleidsmakers, ingenieurs, ondernemers en bedrijfsleiders dachten aan innovatie en het creëren van welvaart. Aan de hand van voorbeelden uit een breed scala van industriële sectoren toonden de auteurs aan hoe technische innovatie het gebruik van hulpbronnen in de helft kon verminderen en tegelijkertijd rijkdom verdubbelde. Nu twaalf jaar later, met klimaatverandering op de top van de wereldagenda en de nieuwe economische reuzen van China en India die steeds meer middelen nodig hebben, is er een unieke historische kans om de hulpbronnenproductiviteit op te schalen en de wereldeconomie radicaal te transformeren. Dit nieuwe boek gaat verder waar Factor Four stopte en onderzoekt de afgelopen 15 jaar van innovatie in industrie, technische innovatie en beleid. Het laat zien hoe en waar factor-vierwinsten zijn behaald en hoe we een grotere factor vijf of 80% + verbeteringen in de hulpbronnen- en energieproductiviteit kunnen realiseren en hoe we deze op wereldwijde schaal kunnen uitrollen om ons economisch systeem te hervormen, miljarden rijkdom voor miljarden te verhogen van mensen over de hele wereld en helpen de klimaatveranderingcrises op te lossen.

Kosten gedebudgetteerd op de burger...

http://newsmonkey.be/article/84917

De debudgettering gebeurt drievoudig.

Het plan van Elia heeft als eerste grote lacune: het laat de burger 40Gigawatt zonnepanelen installeren, of precies de grootste kostprijs komt op de schouder van de burger. Elia vraagt van elke burger een investering van 20.000 euro ttz een zonnepaneelinstallatie inclusief batterijbackup.

Nu :mag je van mij veel plannen maken, maar een kost van 120miljard onder de mat vegen, zitten manuvreren om aan de kassa te zitten van een groot netwerk tussen alle buurlanden NL-FR-UK-DE , en ondertussen burgers opzadelen met de grootste kostprijs en tegelijkertijd het grootste risico op blackouts... is intellectueel weinig correct. Het is uiteraard de burger die het gaat betalen, maar het is niet correct om dit niet te begroten of te budgetteren...

Elia voorziet om 2 Gigawatt aardgascentrales te bouwen, wat 3x te weinig is om het huidige kernpark te vervangen. En rekent ze op het buitenland om die energie op te vangen.

Nu moet je geen genie te zijn om te begrijpen dat dit mis gaat lopen. De redenering is heel eenvoudig: wind haalt een capaciteit van 30% van de tijd energie leveren. Zon haalt een capaciteit van 10% van de tijd energie te leveren. Je mag nu nog optimistisch veronderstellen dat wind en zon elkaar perfect gaan aanvullen, dan heb je 60% van de tijd geen energie... of moet je rekenen op uw backup. Nu om overschotten te genereren heb je dus voor alles dubbele capaciteit nodig. Dat komt erop neer dat zelfs al waait het niet hard genoeg of schijnt de zon niet hard genoeg dat uw alternatieve bronnen toch ergens nog een bepaalde capaciteit gaan leveren. Dus die 60% wordt zo 50%. En dan de tovertruuk van rekenen op de buurlanden. Dat is veronderstellen als het hard waait in Belgie dat die overschotten versast worden naar het buitenland, als die lagedruk-hogedrukgebieden verschuiven, komt de wind dan een dag later in NL,DE,DK terecht komen hun overschotten bij ons terecht. En ja dat kan wel de capaciteitsfactor optmitisch gerekend naar 70% brengen alhoewel niemand daar een simulatie van lijkt te maken..

Duitsland leitland gooit de stok in het hoenderhok en laat de target -40% varen voor 2020

In Duitsland hebben de conservatieve CDU/CSU van kanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraten van de SPD de klimaatdoelstellingen voor 2020 opgegeven. De partijen die praten over de vorming van een nieuwe regering vinden die doelstellingen niet meer haalbaar.

Duitsland heeft meer capaciteit voor zon en wind staan dan het nodig heeft. Het kan dus op elk moment elk streepje energie die het kan krijgen gebruiken en binnentrekken. Op een koude winterdag als vandaag wordt 70% van zijn energie gemaakt met bruinkolen. Denk nu niet dat dit beeld een lucky shot is van vandaag. Dit beeld zie je gans de winter.

Duitsland lijkt ook een heerlijke energie octopus te zijn met zijn buurlanden. Je ziet hoe ze energie uitwisselen met zowat alle buren tenzij apenland België. Maar we leven op hoop die lang verwachte kabel tussen Duitsland en Belgie is in aanleg heb ik ergens gelezen.

In elk geval dit jaar krijgen we in België 1Gigawatt kabel met UK afgewerkt dit jaar 2018... we worden zo stillekes aan ook een energieoctopus land.

Op CO2 gebied is Frankrijk eerder het 'leitland' dan Duitsland ?

De verguisde kerncentrales zorgen daar voor 75% van de energie. En Ja Frankrijk zal nu vollenbak investeren in windenergie en zo zijn capaciteit voor alternatieve energie opkrikken, omdat ze daar beslist hebben dat kernenergie maximaal 50% van hun energiepalet mag uitmaken. Ze hebben aardig wat hydroenergie, en die zal perfect kunnen fungeren om de fluctuaties van windenergie op te vangen. Daar zit het allemaal snor.

Frankrijk lijkt permanent zijn goedkope energie te exporteren naar zijn buurlanden, en verdient daar 3 miljard per jaar mee.

Ze zijn van plan om hun capaciteit nucleaire centrales terug te schroeven naar 50% en al hun centrales nog eens te refurbishen zodat ze 10 jaar langer kunnen werken.

Wil je zien hoe je het niet moet doen ?

kijk naar Polen... Bruinkoolkampioen en CO2 kampioen.

Dat is ook logisch dat een land de grondstoffen gebruikt die het ter beschikking heeft. Polen, Duitsland hebben goedkope kolen. Nederland, Engeland hebben goedkoop aardgas...

CO2 kampioen Zweden en Noorwegen...

met dank aan de water/wind en nucleair.

Nu die landen zijn in feite geen goed voorbeeld voor de rest van Europa. Zij hebben veel hydroenergie, en dus veel gratis energie , een niveau dat wij onmogelijk kunnen halen

Wat je wel ziet is dat die hydroenergie kan gedeeld worden met de buurlanden. En Denemarken en Duitsland, Polen en Nederland profiteren daarvan mee.

Het beste land om te vergelijken is Finland

Het merendeel van de fossiele brandstoffen worden net zoals in België geïmporteerd. Kolen komen van Polen en Rusland. Het gas komt hoofdzakelijk van Rusland. Meer dan de helft van hun energie komt dus van Rusland.

Tegen 2030 willen ze de kolencentrales vervangen door een stijging in CO2 carbon tax, en door opstarten van twee nieuwe kernreactoren.

Noteer ook dat die waterenergie, opdroogt in de zomer. Daarom kampt Noorwegen in de zomer met watertekort en bijhorend energietekort. Ze importeren momenteel 2/3 van hun tekort van Rusland.

Wie de rode draad begrijpt in de 'groene landen' heeft begrepen dat ze het doen met kernenergie...

Het Calimorolandje Belgie.

Kijk eens hoe wij nu ons energie produceren. 203g CO2 is niet slecht wij doen het al jaren goed; 15% Hernieuwbaar, nog wat windmolenparken bijschakelen en we zijn er.

Maar het trilemma kerncentrales sluiten...Wel ja 6gigawatt sluiten is volgens mij uniek in gans de wereld, om die te vervangen door windenergie die 30% van de tijd energie levert.. Je ziet het gebeuren op de realtime grafiek, onze windmolens draaien daar op 10% van hun piekvermogen. Dat is dus peanuts. Als je peanuts verdubbelt blijft dat peanuts hoor.

Wat nog unieker is, is de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van 6gigawatt kerncentrales vervangen door 2gigawatt standby gascentrale. Als het erop aankomt om ondercapaciteit te programmeren zijn we kampioen.

We kunnen natuurlijk energie lenen van de buren, waar we nu beperkt zijn tot 3 gigawatt, schakelen we een snelheid hoger naar 5Gigawatt, met dank aan de verbinding van UK en DE. Van elke grote buur 1Gigawatt lenen is gewoon 3% van de energie van de buur vragen, is voor de buren allemaal peanuts.

Groen demagogie

Als Groen prijzen vernoemen van nieuwe kerncentrales nemen ze wat graag 20miljard Hinklepoint in de mond voor 3.2Gigawatt. In feite is dat best goedkoop vergeleken met hun plannetje van 300miljard ? Vind je nu ook niet ? Als ze spreken over prijzen van groenen energie, spreken ze over één windmolen, en vergeten ze tevertellen dat je er 10.000 nodig hebt

Als Groen prijzen noemen van kerncentrales afbreken verwijzen ze wat graag naar 20miljard in Zwitserland; Vergeten zedig te vermelden dat Nederland kerncentrales afbreekt voor 400miljoen. Dat Belgie een reserve heeft opgebouwd op kosten van kernenergie van 9Miljard. Kun je zelfs online lezen Dus die kerncentrales afbreken moet niet begroot worden, en is al jaren terug en nog altijd aan het betaald worden door de nucleaire sector.

Als Groen vertelt over kernafval, komt daar steevast een verhaaltje over Plutonium en het aantal miljoen jaar radioactief dat dit is. De waarheid is eenvoudiger. Een kort radioctief element is gevaarlijk, een langradioactief element is duizenden keer minder gevaarlijk. Wat ze steevast verzwijgen is dat de uranium volledig gerecyleerd wordt, dat uranium in een breeder reactor veel verder gebruikt wordt dan in de huidige centrales. Dat we dus duizenden jaren energie nog tegoed hebben op die manier. Wat kunnen groene nu hebben tegen recyclage ?

En nu ben ik curieus wat onze Johan Albrecht gaat uitvinden...

Wat gaat die op papier zetten voor 100.000 euro... De embarrasing truth... of een Belgische versie van het verhaal.Mijn insziens kan hij maar tot dezelfde conclusie komen dan zijn Amerikaanse collega's. Iedereen die iets anders op papier zet zit appels met peren te vergelijken en verkeerde kostprijscalculaties te maken.