Vreemdelingenzaken tekent beroep aan tegen vrijlating Soedanees

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tekent bij de kamer van inbeschuldigingstelling beroep aan tegen de vrijlating van een Soedanese migrant. De man zat in een gesloten asielcentrum op zijn repatriëring te wachten, maar omdat alle repatriëringen naar Soedan voorlopig zijn opgeschort, moet de man worden vrijgelaten.

Omdat alle repatriëringen naar Soedan zijn opgeschort zijn tot een onafhankelijk onderzoek uitmaakt of teruggestuurde Soedanezen effectief gevaar lopen op foltering, kan de man uit het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel niet gerepatrieerd worden binnen "een redelijke termijn”. Gevolg: hij wordt vrijgelaten.

Maar bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vinden ze dat de Brusselse raadkamer een oordeel geveld heeft over het risico op foltering in Soedan, terwijl de raadkamer volgens DVZ enkel de bevoegdheid had om te kijken of de migrant wettelijk mocht worden vastgehouden en dus niet mag oordelen. Daarom gaat DVZ bij de kamer van inbeschuldigingstelling in beroep tegen die beslissing.

Zo mogen mensen, die opgesloten worden in afwachting van een repatriëring, maximaal vijf maanden vastzitten. In de loop van de maand zouden ze dus allemaal kunnen vrijkomen. Volgens de kranten van De Persgroep gaat het om 35 Soedanezen.

De Soedanese migranten verblijven wel nog steeds illegaal in ons land zolang ze geen asiel aanvragen. Zelfs als ze vrij komen, kunnen ze bij een volgende controle dus opnieuw opgepakt worden.

Plooien tussen regeringspartijen gladgestreken

Gisteren zijn de meerderheidspartijen ook tot een akkoord gekomen over de hele Soedan-kwestie. In de Kamer werd meteen de motie van wantrouwen, die een aantal oppositiepartijen hadden ingediend tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), afgewezen. Premier Charles Michel (MR) wil dat er ook op Europees vlak afspraken gemaakt worden over het terugsturen van afgewezen asielzoekers.

Michel moest in de Kamer verantwoorden dat Soedanese asielzoekers teruggestuurd werden naar hun land van herkomst, hoewel ze daar mogelijk riskeren om gefolterd te worden. De oppositie beweert dat daarmee artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens overtreedt.

De premier wees er op dat ook in onze buurlanden Soedanezen worden teruggestuurd: “Ik vraag mij af op welke manier die landen het artikel 3 toepassen, met welke criteria, met welke voorwaarden. Op Europees niveau proberen we de laatste maanden een hervorming van het asielbeleid te bereiken. In dit kader lijkt het mij een blijk van gezond verstand om naar een harmonisering te gaan van de toepassing van het Europees recht, zeker wat betreft de toepassing van artikel 3. Ik ga initiatieven nemen op Europees niveau om daar een debat te forceren, dat lijkt mij bijzonder belangrijk voor de toekomst."

Onderzoek eind januari niet klaar

Michel deed geen grote uitspraken over het onderzoek van het Commissariaat van de Vluchtelingen over de risico's die teruggestuurde asielzoekers lopen in Soedan. Eerder deze week liet het Commissariaat weten dat er nog bekeken wordt hoe het onderzoek gevoerd moet worden en dat het helemaal niet zeker is dat het eind januari klaar zal zijn.

“Nadat de verdenkingen over mogelijke folteringen ons ter oren kwamen, hebben we onmiddellijk een onderzoek gevraagd aan het Commissariaat van de Vluchtelingen", zegt Michel. "Het Commissariaat is een onafhankelijke instantie en we willen ons dus niet moeien met de manier waarop het onderzoek gebeurt omdat we anders het verwijt van inmenging zouden krijgen. We hebben geen termijn op dit onderzoek geplakt, maar we hopen zo snel mogelijk een antwoord te krijgen. We hopen tegen het einde van de maand klaarheid te krijgen over hoe het Europees en internationaal recht is toegepast."

Lees meer