Leger overweegt uitsluitend vrouwelijk eliteteam om Special Forces te ondersteunen

De uitsluitend mannelijke Special Forces van het Belgisch leger menen dat vrouwen een belangrijke rol op zich kunnen nemen op het terrein in risicozones. Zeker contact met de lokale bevolking in bijvoorbeeld Afghanistan verloopt soms erg moeizaam. Daarom overweegt Defensie om een Female Support Team (FEMST) op te richten. Hun takenpakket en opleiding zullen nog steeds erg zwaar zijn.

Special Forces Group, de elite-eenheid van het Belgisch leger voert geheime missies uit die variëren van het bevrijden van gijzelaars en het arresteren van terroristen tot het verkrijgen van inlichtingen en het opleiden van troepen in het buitenland. Defensie beschrijft de groep zo: “Hypergetrainde militairen die op elk moment in te zetten zijn voor elk type actie.”

Momenteel is het ook voor vrouwen mogelijk om lid te worden van de Special Forces. Maar in de praktijk zij de proeven tijdens de opleiding over het algemeen te zwaar zodat uitsluitend mannen erin slagen om toe te treden tot de elite-eenheid. En daar is niet iedereen even blij mee. Zo behoort het verzamelen van gegevens ook tot één van de kerntaken van de Special Forces. Net die taak verloopt soms moeizaam voor de exclusief mannelijke elitesoldaten, zeker het contact met vrouwen en kinderen.

Vooraanstaand Support Team

Daarom overweegt het leger om een Female Support Team (FEMST) in het leven te roepen. Dat zou bestaan uit vrouwen die “vanuit een ander perspectief alternatieve en rijkere inzichten aan kunnen reiken”, klinkt het in het Belgisch Militair Tijdschrift.

De vrouwelijke militairen zouden niet alleen van pas komen bij het omgaan met kinderen, maar bijvoorbeeld ook bij het fouilleren en ondervragen van vrouwen. Het team zou niet onafhankelijk opereren, maar de Special Forces op het terrein ondersteunen. De opleiding zou aangepast worden aan het takenpakket, maar het zou nog steeds erg zwaar worden.

In het Belgisch Militair Tijdschrift staat dat kandidaten over de volgende essentiële karaktereigenschappen moeten beschikken: polyvalentie, zelfredzaamheid, zelfontwikkeling en zelfstudie. “Bovendien zullen ook hoge eisen gesteld worden op fysiek, karakterieel en cognitief vlak”, klinkt het. “Maar de doorslaggevende factoren zijn de goede interculturele, communicatieve en sociale vaardigheden.”

Zoektocht naar kandidaten en opleiding

Het Belgische leger bevestigt aan de kranten van Het Mediahuis dat “dit concept momenteel in ontwikkeling” is: “De bedoeling is binnen afzienbare tijd een definitief voorstel op tafel te leggen met een duidelijk takenpakket en een goed zicht op de gevraagde competenties. Daarna kan de zoektocht naar goede kandidaten en de daaropvolgende opleiding gestart worden.”

Zo’n jaar geleden behoorden ongeveer 130 militairen tot de Special Forces Group. Er waren nog meer manschappen nodig, maar het was de jongste jaren niet eenvoudig om geschikte kandidaten te vinden. Leden van de elite-eenheid mogen geen macho’s zijn, maar moeten wel een goede paraatheid koppelen aan een bovengemiddelde intelligentie. Ze worden vaak maandenlang ingezet in het buitenland, wat dus grote offers in het privéleven vraagt.

Lees meer