Wikipedia vaak gebruikt door wetenschappers maar nooit vermeld als bron

Weet je niet meteen meer wat een woord betekent of wie er nu ook al weer wereldkampioen werd in 1975, dan biedt Wikipedia vaak raad. Ook wetenschappers gebruiken steeds vaker de online encyclopedie. Maar ze ook daadwerkelijk als bron vermelden, blijkt voor wetenschappers toch nog steeds een beetje 'not done'. 

Onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Pittsburgh hebben vastgesteld dat Wikipedia, op gebied van populariteit de vijfde grootste website van de wereld, ook op wetenschappelijk niveau een belangrijke impact heeft. Wetenschappelijke teksten zouden immers per pakket van driehonderd woorden gemiddeld één verwijzing naar Wikipedia bevatten.

Impact

Er werd lang gezegd dat Wikipedia niet dezelfde autoriteit heeft als de gerenommeerde traditionele encyclopedieën. Wikipedia wordt immers door het publiek samengesteld en zou dan ook onderhevig kunnen zijn aan fouten en onvolledigheden. Onder meer studenten krijgen de raad zich niet louter op Wikipedia te baseren.

"Onze studie toonde nochtans aan dat wetenschappers wel degelijk van Wikipedia gebruik maken", zeggen de onderzoekers Neil Thompson en Douglas Hanley. "Wikipedia heeft bovendien ook een impact op de manier waarop wetenschappers zich in hun publicaties uitdrukken."

Thompson en Hanley benadrukken dat Wikipedia niet louter als een weerspiegeling van de stand en de evolutie van het wetenschappelijke onderzoek mag worden beschouwd. "De online encyclopedie helpt immers ook zelf de wetenschap vorm te geven", wordt er benadrukt.

Kennis verspreiden

Tevens werd vastgesteld dat in ontwikkelingslanden Wikipedia een grotere impact heeft op het wetenschappelijk onderzoek dan in de geïndustrialiseerde wereld. Dat fenomeen moet volgens Thompson en Hanley wellicht worden verklaard door het feit dat onderzoekers in armere landen minder gemakkelijk toegang krijgen tot de traditionele wetenschappelijke bronnen.

"Publieke bronnen van informatie, zoals Wikipedia, zijn bijzonder belangrijk om kennis te verspreiden naar groepen die meestal geen deel uitmaken van de conversatie", stippen de onderzoekers aan. "Hopelijk wordt met die impact ook bij investeringsbeslissingen rekening gehouden."

"Wikipedia blijkt een bijzonder kostenefficiënte strategie om de wetenschappelijke kennis te verspreiden. Toegankelijke bronnen vormen een belangrijk platform om verdere wetenschappelijke vorderingen te realiseren en om de wetenschap meer inclusief te maken."

Lees meer